Juuni lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Leedu juba ägab Valgevenest tulnud illegaalide tulva all ning Eesti saatuski ei pruugi väga erineda.

2018. aastal proovisid Venemaal toimunud jalgpalli maailmameistrivõistlustele tulnud kolmandate riikide kodanikud Eesti ja teiste riikide kaudu Euroopasse jõuda. Murettekitavam seis on Leedu-Valgevene piiril, surve võib jõuda Soome koroonareeglite lõdvenemisel ka Eestit. „Soomes on suur Iraagi kogukond, kuid hetkel on Soome reisimisel koroonapiirangutest tulenevalt suhteliselt range kontroll. Kui seal peaks reisimine muutuma vabamaks ning tekib mulje, et Soome on lihtsam pääseda, siis oleme suhteliselt veendunud illegaalide suuna võtmisest põhja poole,” lausus PPA piirivalveosakonna juht Egert Belitšev.

Sel põhjusel valmistubki PPA suuremaks illegaalselt sisserännanud inimeste surveks. PPA kriisivalmisoleku büroo vanemkomissar Vaiko Vaher selgitas, et sündmused mujal maailmas annavad alust prognoosida, et rändesurve ja ebaseaduslike piiriületuste katsed võivad suureneda lähiajal ka Eesti suunal.

„Meil on varasemast olemas konkreetsed kriisiplaanid juhuks, kui rändesurve peaks suurenema. Viimati, veel enne viiruspuhangut, mängisime üksikasjalikult Koidulas toimunud suurõppusel läbi oma tegevused massilise sisserände korral, kuid soovime senist valmisolekut veelgi tõsta,“ märkis Vaher.

„Nii harjutavad nüüdse õppuse raames sadakond PPA ametnikku koos kaitseliitlastega kagupiiril ebaseaduslike sisserändajate gruppide avastamist, kinnipidamist ja menetlustoimingute läbiviimist. Samuti hõlmab õppus taktikalist jälje ajamist, relvastatud kurjategijate kinnipidamist ning lisaks ka taolise ressursimahuka sündmuse juhtimist,“ kirjeldas ta.

Piirialal läbiviidav õppus kohalike elanike igapäevaelu ja liiklust ei mõjuta. Küll võivad piirkonnas viibijad kohata tavapärasest enam politseijõude.

Loe lähemalt ebaseadusliku rände survest Eestile siit.