"See aasta on lubatud ka Tallinnas öösel tõuksiga sõita - just sellepärast, et eelmise aasta statistika oli nii hea, ei toimunud õnnetusi," räägib Boldi globaalse kestliku arengu juht Sandra Särav.

Tema, nagu ka kogu Bolt, loodab liiklusõnnetuste ennetamisel inimeste endi kainele mõistusele - peamiseid rikkumisi, kahekesi ühe tõukerattaga või joobes sõitmist ennetavaid lahendusi vähemalt sel suvel veel oodata pole. Küll aga lubab Särav järgmises kvartalis kahekesi sõitmise vastast pilootlahendust.

Selle aasta esimese kuue kuuga on ainuüksi Tallinnas juhtunud 61 kergliikuriõnnetust, milles on saanud viga 64 inimest. Et vigastatuid on rohkem kui õnnetusi, viitab, et mitme juhtumi puhul oli tõukerattal kaks või enam inimest. Valdav osa õnnetusi juhtus mais ja juunis, vastavalt 23 ja 28.

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja Kristjan Luku sõnul on statistikat võimatu mullusega võrrelda - sellist statistikat varem lihtsalt ei kogutud.

"Kergliikuri mõiste tekkis liiklusseadusesse alates selle aasta algusest, eelmisel aastal oli tegemist nö jalakäija abivahendiga ehk elektritõuksiga õnnetusse sattunu läks statistikasse kirja viga saanud jalakäijana," ütleb Lukk.