Seadus keelab Nõukogude Liidu juhtkonna, väejuhatuse ja sõjaväelaste eesmärkide, otsuste ja tegevuse avaliku samastamise Natsi-Saksamaa ja Euroopa teljeriikide esindajate rahvusvahelise (Nürnbergi) tribunali ja teiste kohtute kindlaks tehtud otsuste ja tegevusega Teise maailmasõja perioodil, vahendab Interfax.

Samuti keelatakse „Nõukogude rahva otsustava rolli eitamine Natsi-Saksamaa purustamisel ja Nõukogude Liidu humanitaarmissiooni eitamine Euroopa riikide vabastamisel”.

Seadus puudutab avalikke esinemisi, avalikult esitletavaid teoseid, massiteabevahendeid ja internetti.

Algatus tuli Putinilt endalt.

„Viimasel ajal avaldatakse massiteabevahendites, sealhulgas kahjuks ka Vene omades, regulaarselt ja antakse eetrisse tõenditeta üldistavaid alandavaid avaldusi, mis samastavad Nõukogude Liidu Suure Isamaasõja aegse juhtkonna, väejuhatuse ja sõjaväelaste eesmärgid, otsused ja tegevuse Natsi-Saksamaa juhtkonna, väejuhatuse ja sõjaväelaste eesmärkide, otsuste ja tegevusega,” öeldakse seletuskirjas.

Vene riigiduuma riigikaitsekomitee esimehe Vladimir Šamanovi sõnul peab seadus olema tõke nende jaoks, kes moonutavad tahtlikult ajaloolist tõde Suure Isamaasõja kohta.

Seaduseelnõu esitasid riigiduumale 5. mail kultuurikomitee esimees Jelena Jampolskaja, esimene asespiiker Aleksandr Žukov ja föderatsiooninõukogu liige Aleksei Puškov.

Jampolskaja sõnul on keelu rikkumise eest ette nähtud administratiivvastutus, mis on analoogne natsisümboolika avaliku demonstreerimise karistusega. Kodanikele on ette nähtud trahv 10002000 rubla (1223 eurot), ametiisikutele trahv 10004000 rubla (1246 eurot) ning juriidilistele isikutele trahv 10 00050 000 rubla (116579 eurot) koos seaduserikkumiseks kasutatud vahendi konfiskeerimisega. Füüsilistele isikutele võidakse määrata ka administratiivarest kuni 15 päeva.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov on öelnud, et Venemaa ei kavatse eitada Vene-Saksa suhteid aastatel 19391941 ja sel perioodil allkirjastatud dokumente, aga katseid veeretada Venemaa õlule süü Teise maailmasõja eest peab ta teotuseks.