Kasulapsi aastaid väärkohelnud endine aasta ema mõisteti kohtu esimeses astmes neljaks ja pooleks aastaks vangi. Kobin kaebas otsuse edasi ringkonnakohtusse, kust talle määrati pooleaastane reaalne vangistus. 69-aastane naine pidi vanglasse ilmuma 11. mail, kuid esitas mõni päev varem taotluse, et vangistus tervislikel põhjustel kahe kuu võrra edasi lükata.

Vangistust võib edasi lükata kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida. Tallinna vangla leidis aga juba Kobina esimese kaebuse dokumentidega tutvudes, et Malle Kobinat on võimalik ravida ka Tallinna vanglas ja vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine pole vajalik.

Siiski kaebas Kobin vangla hinnangut kuuldes veel Tallinna ringkonnakohtule, kes aga 14. juunil leidis, et Kobina kaebus oli põhjendamatu. Selle peale esitas Kobin nüüd kolmandat korda kaebuse, seekord juba riigikohtule, kes teeb ilmselt lähiajal otsuse.

Kobina kaitsja Aivar Ennok jäi kaebuse esitamisest rääkimisel napisõnaliseks, viidates delikaatsetele isikuandmetele. „On teatavaid haiguseid, mida leian, et ei saa vanglas kohapeal ravida,” ütles ta. „Tal on keerulise diagnoosiga haigus.”

Kui ka riigikohus ei leia, et kaebus on põhjendatud, jõustub ringkonnakohtu määrus ning Kobin peab vanglasse ilmuma seitse päeva pärast selle jõustumist.