Soovitused kätkevad eneses väga spetsiifilisi plaane, kuidas mobiliseerida ja teavitada inimesi igas vanusegrupis. Nõgene soovitab koheselt võimaldada:

1. vaktsineerimine 70+ inimestel perearstide juures ja paluda, et perearstid helistaks kõik oma patsiendid uuesti läbi;

2. tagada perearstidele transpordikompensatsioon eakate kodus vaktsineerimiseks ja tasuda nii vajadusel taksotransport kui ka koduvisiit. Seda saab Nõgese sõnul teha nii Pfizeri kui Modernaga;

3. vaktsineerimine apteekides üle Eesti;

4. vaktsineerimine kõikides Confido kliinikutes;

5. luua vaktsineerimistelgid, nagu olid testi andmise telgid 25 000+ elanikkonnaga linnade keskväljakutele;

6. luua igasse suuremasse linna/piirkonda (Tallinn, Tartu, Pärnu, Narva, Harjumaa, Ida-Virumaa) kaks vaktsineerimisüksust, kes teevad vaktsineerimisi seitse päeva nädalas ettevõtetes, kus töötavad 50+ inimest; töövahetustest tulenevalt külastavad samu ettevõtteid vajadusel kaks või kolm korda;

7. saata igale 60+ inimesele koju tema emakeeles riigi poolt selgitav kiri koos palvega tulla vaktsineerima ja viidata, kus seda tema elupiirkonnas teha saab, mitte ei suuna taas internetti või helistama;

8. kui vaktsineerimistelgid linna keskväljakutele loodud, teavitada piirkonna elanike SMS-ga ja kohalike meediakanalite kaudu, e-mailiga ja palvega tulla vaktsineerima;

9. iga päev helistada 1247 poolt läbi kõik eelmisel päeval negatiivse testitulemuse saanud inimesed ja pakkuda võimalust tulla vaktsineerima eelisjärjekorras samal nädalal või seitsme päeva jooksul;

10. igal hommikul sobiva asutuse poolt saata meediakanalitele piirkondade kaupa saadaolevate vabade aegade olemasolu järgnevaks seitsmeks päevaks;

11. Tallinki laevad on samuti valmis aitama.