Raport annab põhjaliku ülevaate aafriklaste ja Aafrika päritolu inimeste sajandeid kestnud väärkohtlemise juurtest. Eriti on vaatluse all Atlandi-ülene orjakaubandus, vahendab Associated Press.

Raport, mille koostamiseks kulus aasta, püüab saada hoogu viimasel ajal kogu maailmas suurenenud tähelepanust rassismile ja selle mõjule Aafrika päritolu inimestele, mille on toonud esile relvastamata mustanahaliste inimeste tapmised USA-s ja mujal.

Raporti eesmärk on hoogustada riikide tegevust rassilisele ebaõiglusele lõpu tegemiseks, politseipoolsete õigusrikkumiste karistamatuse lõpetamiseks, tagamiseks, et Aafrika päritolu inimesi ja rassismi vastu sõnavõtjaid kuulataks, ning mineviku väärtegudele silma vaatamiseks vastutuse võtmise ja heastamise kaudu.

„Ma kutsun kõiki riike lõpetama rassismi eitamist ja alustama selle lammutamist, lõpetama karistamatuse ja looma usalduse, kuulama Aafrika päritolu hääli ning astuma vastu mineviku pärandile ja seda heastama,” ütles Bachelet videopöördumises.

Kuigi Bachelet rääkis seni kõige otsesemalt reparatsioonidest, ütles ta, et rahalisest hüvitisest üksi ei piisa ja see peaks olema osa tervest reast meetmetest ebaõigluse heastamiseks.

„Reparatsioone ei peaks võrdsustama ainult finantskompensatsiooniga,” kirjutas Bachelet ning lisas, et need peaksid sisaldama restitutsiooni, rehabilitatsiooni, ebaõigluse tunnistamist, vabandusi, mälestamist, haridusreforme ja „garantiisid”, et selline ebaõiglus ei juhtu uuesti.

ÜRO inimõiguste nõukogu andis ülesande raporti koostamiseks eriistungil eelmisel aastal pärast mustanahalise George Floydi tapmist valge politseiniku poolt USA-s Minneapolises 2020. aasta mais. Politseinik Derek Chauvin mõisteti eelmisel nädalal 22 ja pooleks aastaks vangi.

Raportis öeldakse, et protestid Floydi tapmise järel ja Chauvini süüdimõistmine on „viljastavad hetked võitluses rassismi vastu”.

Raport põhineb vestlustel enam kui 340 peamiselt Aafrika päritolu inimese ja ekspertidega, enam kui sajal kirjalikul kaastööl muu hulgas valitsustelt ja avaliku materjali läbivaatamisel.

Analüüsiti 190 surmajuhtumit peamiselt USA-s, et näidata, et korrakaitsjaid võetakse harva vastutusele õiguste rikkumise ja kuritegude eest Aafrika päritolu inimeste vastu. Märgiti samasugust politsei poolt väärkohtlemise mustrit paljudes riikides.

Raporti lõppeesmärk on kujundada välja valitsuste süstemaatilisem reageering rassismile mitte ainult USA-s.

„Me ei leiaks ühtki näidet riigist, mis on täielikult minevikuga arved õiendanud või võtnud täielikult vastutuse mõju eest Aafrika päritolu inimeste eludele tänapäeval,” ütles ÜRO inimõiguste büroo diskrimineerimisvastast üksust juhtiv Mona Rishmawi pressikonverentsil. „Seetõttu on meie sõnum, et olukord on väljakannatamatu.”

Rishmawi sõnul tuleks kompensatsiooni kaaluda kollektiivsel ja individuaalsel tasemel. Ta lisas, et igasugune selline protsess algab mineviku vigade tunnistamisega ja kõik juhtumid on erinevad. Riigid peaksid vaatama oma minevikku ja praktikaid, et hinnata, kuidas edasi minna.

ÜRO raport kutsub riike heastama sajandeid kestnud vägivalda ja diskrimineerimist näiteks ametliku tunnistamise ja vabandamise, tõerääkimisprotsesside ja erinevas vormis reparatsioonide kaudu.

Raportis mõistetakse hukka Aafrika päritolu inimeste dehumaniseerimine, mis on juurdunud rassi valedes sotsiaalsetes konstruktsioonides minevikus, et õigustada orjastamist, rassilisi stereotüüpe ja kahjulikke praktikaid ning sallivust rassilise diskrimineerimise, ebavõrdsuse ja vägivalla suhtes.

Viidatakse Aafrika päritolu inimeste ebavõrdsusele ning tugevale sotsiaalmajanduslikule ja poliitilisele marginaliseerimisele paljudes riikides, sealhulgas ebavõrdsele ligipääsule haridusele, tervishoiule, töökohtadele, elupaikadele ja puhtale veele.