Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius märkis, et eeluurimisel kogutud tõendite põhjal selgus, et kinnipeetud keskealine mees viskas eelmise aasta 22. detsembril kella viie paiku hommikul Tartu ülikooli peahoone aknast sisse pudeli süütevedelikuga.

Selle teo tagajärjel süütas ta hoones ühe kabineti ning tekitas enam kui 13 000 euro suuruse kahju. Tegevus ei piirdunud pelgalt vaid sellega: mees süütas samal hommikul Tartus veel ühe maja terrassil olnud raamatukasti ning kaks puukuuri.

Menetlus lõpetati kohtu poolt 15. juunil tehtud määrusega, mille alusel õigusvastaste tegude toimepanemise ajal ei olnud toimepanija süüdiv. Tegu on Põlvamaal elava keskealise varem karistamata mehega.

"Kohtumäärusega kohaldati isiku suhtes psühhiaatrilist sundravi kuni tema tervenemiseni või temast lähtuva ohtlikkuse ära langemiseni," sõnas Annett Kreitsman, Tartu kohtute pressiesindaja. "Kohtumäärus ei ole veel jõustunud."

Teistele ohtlik

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Kretel Tamm teatas ka omalt poolt, et tõendite hindamisel selgus, et mees ei olnud kuritegude toimepanemise ajal süüdiv.

„Sündmuste käiku analüüsides jõudsid prokurör ja uurija järeldusele, et kahtlustatava suhtes tuleb viia läbi kohtupsühhiaatriline ekspertiis. Sellest selgus, et ta ei ole oma vaimse tervise tõttu süüvõimeline,“ sõnas prokurör. „Küll aga olid tema teod väga ohtlikud ja oli õnne, et ükski inimene sel ööl viga ei saanud ning tulekahjudele kiiresti jaole saadi."

Prokurör Tamm märkis, et kõikidele kuritegudele peab järgnema reaktsioon, mis muudaks toimepanija edaspidise käitumise loodetavasti seaduskuulekamaks. Ent kuna kahtlustatav on ekspertiisi hinnangul oma vaimsest tervisest tulenevalt teistele ohtlik, siis karistust ta kanda ei saa, mistõttu taotles prokuratuur tema suhtes statsionaarse psühhiaatrilise sundravi kohaldamist.

"See tähendab, et kuni tervenemiseni või ohtlikkuse ära langemiseni peab ta jääma haiglasse arstide hoole alla,“ ütles Tamm.

Prokurör lisas, et kuna kuriteo toimepanemine oli ilmselt seotud mehe tervisliku seisundiga, siis mingit muud teistele arusaadavat motiivi süütamiste toimepanemisel kindlaks teha ei õnnestunud.

Taustast

Süütaja tabati veebruarikuus. Tartu politseijaoskonna politseikapten Lilian Palu märkis toona, et politsei analüüsis süütaja tabamiseks sadade tundide jagu turvakaamerate salvestusi. „Lisaks kogusime abistavat infot võimalikelt tunnistajatelt ning tegime teisi menetlustoiminguid,“ kirjeldas politseiuurija.