Avalduses näitasid Ungaris toimuva suhtes rahulolematust välja Belgia, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Leedu, Luksemburg, Holland, Hispaania ja Rootsi. Läti osalus on veel kinnitamisel.

Kõnealused liikmesriigid märkisid, et vastuvõetud seadusemuudatused kujutavad enesest "räiget diskrimineerimise vormi, mis põhineb seksuaalsel sättumusel, soolisel identiteedil ja väljendusvabadusel, väärides seetõttu hukkamõistu".

Ungari parlamendis võeti nimelt vastu muudatused seadusandlikes aktides, mis puudutavad nii laste ja perekonna kaitsmist, meediat, erasektori reklaame kui ka avalikku haridust. Pöördujate sõnutsi on Ungari parlamendi ettepanekute puhul tegemist LGBTIQ-isikute häbimärgistamisega, mis rikub selgelt sellesse gruppi kuuluvate inimeste põhiõigust väärikusele. See on omakorda õigusena ette nähtud nii EL-i hartas ja ka rahvusvahelises õiguses.

EL-i liikmesriikide pöördumises sõnati, et kaasavus, inimväärikus ja võrdsus on Euroopa Liidu põhiväärtused ning nende põhimõtete osas ei ole võimalik ühelegi liikmesriigile järeleandmisi teha.

„Need muudatused rikuvad ka sõnavabadust, piirates arvamuste omamise ning teabe saamise ja edastamise vabadust ilma avaliku võimu sekkumiseta, nagu on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas," seisis avalduses. Riigid märkisid, et sõnavabaduse printsiibi rikkumisel ja LGBTIQ kogukonna diskrimineerimisel poetakse Ungaris laste kaitsmise egiidi alla.

Liikmesriigid sõnasid lõpetuseks, et nad kutsuvad Euroopa Komisjoni kui aluslepingute valvurit üles "kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et tagada täielik järgimine EL-i seaduste suhtes".


Rahulolematus ka ungarlaste seas

Ungari Renew Europe'i asetäitja Katalin Cseh märkis liikmesriikide avaldusele reageerides, et ta on tänulik sellise toetuse eest, lisades, et "Ungari LGBT+ kogukond on EL-i kodanikud ja nad väärivad Euroopa kaitset, kui nende õigusi nii räigelt rikutakse".

"Vabandused on otsas, on aeg tegutseda, president von der Leyen," sõnas ungarlannast europarlamendi saadik.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid