“Igasuguse lõkke tegemine on praegu suur risk. Mõistlik on lõkked tegemata jätta või kui siiski otsustatakse jaanilõket või grilli teha, tuleb järgida eriti rangelt ohutusnõudeid,” manitses Liinat.

Ta lisas, et viimastel päevadel on ebaseaduslike lõkete tegemisele reageerinud päästjad ning grillipidulisi on korrale kutsunud rannaalal patrulliv turvafirma. “Tänan kõiki tähelepanelikke inimesi, kes on ebaseaduslikust tuletegemisest teada andnud,” ütles Liinat.

Kuigi Pirita rannas ja metsas on lõkke tegemine ja grillimine keelatud, leidub isegi praegusel põuaajal ja põrgukuumaga inimesi, kes keelust ei hooli, nendib linnaosavanem.

Liinati sõnul on üheks suviseks nuhtluseks saanud just lõkketegijad ja grillijad, kes eiravad ohutusnõudeid ning peavad grillipidu kohas, kus see pole lubatud. “Lõket tohib teha ainult selleks ette nähtud kohtades. Pirita rannas ja metsas lõkkeplatse ja grillimise kohti ei ole,” ütles linnaosavanem.

Lõket tohib teha vaid vaikse tuulega ja seejuures jälgida tuule suunda, et tule tegemisel ei lendaks sädemed hoonetele, metsale või muule põlevmaterjalile. Lõkkekohas või grillimiskohas peab olema vähemalt üks tulekustutusvahend, näiteks pangetäis vett või liiva või tulekustuti. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ja viimane pidutseja peab kandma hoolt selle eest, et tuli saaks kustutatud. Ka ei tohi lõkke tegemine ja grillimine häirida naabreid.

Kuigi ilmateade lubab eelolevaks jaaniajaks siin-seal äikesevihma sabinat, pole niiskust kauaks, sest päike ja tuul kuivatavad maapinna kiiresti. “Mõistlik on lõkke tegemine jätta aega, kui ilmaolud seda rohkem soosivad,” soovitas Liinat.