Valimiskampaania hüüdlauseks valiti "Õige käik!". Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles, et erakonna valimisloosung võtab kokku Keskerakonna tehtu Eestimaa omavalitsustes, Riigikogus ja valitsuses, aga ka tulevased eesmärgid ning annab ühtlasi edasi sõnumi, et valima minek on õige käik, sest igaühe hääl võib muuta palju.

"Keskerakond on teinud mitmeid otsuseid, mille osas on tihti tulnud oponentidelt palju kriitikat ja leitud, et see pole teostatav või vajalik. Olgu selleks Tallinnas näiteks tasuta ühistransport või Reidi tee ehitus, aga üldisemalt ka erakorralised pensionitõusud või tulumaksuvabastuse suurendamine 500 euroni. Täna võime kindlalt öelda, et need on olnud mitte ainult julged, aga ka õiged käigud ja meil on neid varuks veel palju," rõhutas Hanimägi.

Ta lisas, et Keskerakonna kandidaadi poolt hääletamine on vajalik ning õige käik, kui soovitakse näha stabiilset kodukoha arengut, tugevat ja kogenud meeskonda ning uusi ideid. Ta tõi välja, et just Keskerakonna eestvedamisel tõsteti omavalitsuste tulubaasi, mis on võimaldanud investeerida kodukoha kiiremasse arengusse ning eraldatud kriisiabi omavalitsustele paremaks toimetulekuks.

"Maailmas on palju näiteid, kus üks väike käik on muutnud mõne sündmuse või lausa ajaloo kulgu. Ka Eesti inimeste valik 17. oktoobril ei ole ainuüksi valik selle üle, kes lükkab talvel lund ja suvel niidab, vaid annab signaali ka selleks, millist Eestit me näha tahame ja millist ka tegelikult näeme," lõpetas Hanimägi.

Jüri Ratas teatas oma kõnes, et Keskerakond toetab jätkuvalt astmelise tulumaksu kehtestamist. "Selleks, et tagada meie inimeste jõukuse kasv, tuleb avada maksudebatt - ausalt, selgelt ja põhjendatult," ütles Ratas.

"Kahtlemata on tegemist küsimusega, mis ei tekita ülemäära suurt entusiasmi, kuid on selge, et tänase maksukoormusega jäävad paljud olulised küsimused kas lahenduseta või muutuvad probleemkohad aastatega veelgi teravamaks," rõhutas Ratas. "Kriisi ajal nägime eriti selgelt, kuivõrd oluline on tugev turvavõrk ning riigi toetus ettevõtetele ja Eestimaa inimestele. Ka nüüd, mil õhus on lootust, et meid räsinud kriis saab seljatatud, oleks vale arvata, et abi pole enam vaja. Vastupidi, kriis osutas veelgi paremini, kus on arenguruumi, millised on meie nõrkused."

Ratase sõnul on astmelise tulumaksu kehtestamise peamine eesmärk aidata kaasa sidusama ühiskonna loomisele.

Uusi makse silmas pidades tasub Ratase meelest tõsiselt kaaluda tervise- ja tööminister Tanel Kiige poolt välja pakutud hoolduskindlustusmaksu rakendamist, millega kaetaks konkreetselt vaid hoolekandega seotud kulud.

"Näiteks kaheprotsendiline maks jaotatuna töövõtja ja tööandja vahel annaks olulise positiivse tõuke murele, mis kimbutab kümneid tuhandeid Eestimaa peresid ühel või teisel ajahetkel – kuidas tagada enda lähedase väärikas vananemine ning hool," lausus Ratas.

Samuti tuleks Ratase sõnul Eestis arutada juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 algatust kehtestada rahvusvahelistele korporatsioonidele globaalselt 15-protsendiline tulumaksu miinimum. "Julgemalt tuleks meil arutada aga ka jõukuse või erinevate varamaksete üle, mis ei lööks valusalt antud maksu maksjaid, kuid võimaldaksid panustada erinevatesse murekohtadesse," täiendas Ratas. "Probleemiks on jätkuvalt OÜtamine. Kui ikkagi juhatuse esimehe ainus sissetulek on dividenditulu oma firmast, siis on selge, et see tulu tuleb maksustada sotsiaalmaksuga. Varamaksude puhul võiksime arutleda eelkõige kinnisvara- ja automaksu üle. Kinnisvaramaksu puhul võiksime lähtuda maamaksu loogikast, et inimese kodu on maksuvaba, aga muu omandatud kinnisvara pealt tuleks maksta."

Üheks oluliseks verstapostiks on Euroopa Liidu rohelepe, mis annab kogu maksustamisele uue paradigma – kui sa ei investeeri seadmetesse ega muuda oma käitumist, siis pead sa selle eest maksma. "Seeläbi saaksime hoida puhast elukeskkonda ja motiveerida ettevõtjaid panustama innovatiivsetele lahendustele," lisas Ratas. "Kokkuvõttes taandub kõik aga küsimusele - millist riiki me tegelikult tahame ning ehitame? Kas õhukest ja individualistlikku või sellist, kus on tunda ühiskonna tuge ja solidaarsust? Minu seisukoht on, et maksusüsteem peab toetama heaoluühiskonna jätkumist."