Haridus- ja teadusministeeriumist kinnitati, et Ilisson lahkub poolte kokkuleppel, tema viimane tööpäev on 8. august. "Lahkumishüvitises ei ole veel lõpuni kokku lepitud, aga see ei ole suurem seaduses ettenähtud kahest kuupalgast," märkis ministeeriumi kommunikatsioonijuht Tarmu Kurm Delfile. Illisonil on 6900-eurone kuupalk.

„Nelja asutuse – SA Innove, SA Archimedes, Eesti noorsootöö keskus ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus – baasil loodud haridus- ja noorteameti käivitamisel on Ulla Ilisson teinud ära suure töö ja juhtinud ameti esimesel tegutsemisaastal kõige keerulisemast ühinemise etapist läbi. Oleme tänulikud ameti esimesele peadirektorile tema töövõime, julgete otsuste ja pealehakkamise eest,“ ütles haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets.

Ulla Ilissoni sõnul oli ameti loomise aasta tegus, ent nüüd on aeg liikuda edasi uute väljakutsete suunas. “Nelja erineva asutuse pinnalt ühtse ameti käivitamine ja toimiva meeskonna kokkupanek on olnud põnevad juhtimisülesanded. Mul on väga hea meel, et sain oma kogemustega anda panuse Eesti hariduse ja noorte heaks,“ lisas Ilisson.

Konkursi uue direktori leidmiseks kuulutab ministeerium välja sügisel, seni täidab ameti juhi ülesandeid kantsler Mart Laidmets.

Haridus- ja noorteameti teisel tegutsemisaastal on plaanis muuta ameti ja ministeeriumi vaheline sisuline töökorraldus senisest veelgi sidusamaks ja efektiivsemaks. Oluline eesmärk on ka kulude kokkuhoid, nagu iga ministeeriumi valitsusalas kokku lepitud.

Ulla Ilisson kerkis läinud aastal avalikkuse huvi alla oma ootamatult priske palga tõttu. Toonase haridusministri Mailis Repsi otsusel hakkas Ilisson kuus teenima 6900 eurot. Haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets viitas toona, et odavamalt erasektorist tippjuhti üldiselt ei saagi.

Peaminister Jüri Ratas rääkis toona Kuku raadios, et 6900 euro suurune põhipalk läheb avaliku sektori palga proportsioonist välja. "Aga kui erasektori tippjuhid tulevad avalikku sektorisse tööle, siis on nende palgasoovid suuremad. See on reaalne elu," nentis ta.

Ilisson sööstis oma 6900-eurose töötasuga riigiametnike palgatabeli tippu. Talle järgnesid peaminister Jüri Ratas ja riigikohtu esimees Villu Kõve, kes teenivad mõlemad 6661 eurot kuus.

Ilisson märkis ministeeriumi poolt saadetud pressiteates, et riigiameti, eriti uue, juhtimine on väga suur vastutus ja väljakutse. "Soovin kujundada ametist organisatsiooni, mis on õppijale, õpetajale, koolijuhile, noorsootöötajale ja kohalikule omavalitsusele avatud, koostööd väärtustavaks ja edumeelseks partneriks. Samas on nelja asutuse üheks sõlmimine aeganõudev protsess, mille tulemusi näeme pikemas perspektiivis."

Ta lisas, et soovib koos oma uue meeskonnaga tugevdada Eesti väga head rahvusvahelist mainet uuenduslike ja digitaalsete lahenduste pakkujana.