Järgmisel esmaspäeval minnakse toetust otsima Harjumaa kohalike omavalitsuste, aga ka Kohila ja Rapla valla juhtide seast, ütles Delfile valimisliidu juhatuse liige Ivar Raig.

Raig avaldas lootust, et Soomere leiab ka riigikogus laialdast toetust. Ta arvab, et akadeemikut võiks toetada Isamaa tervikuna, aga ka Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Põhjuseks tõi Raig vajaduse leida parteideülene kandidaat. Kokkuleppeid erakondadega aga veel sündinud ei ole.

Soomere tugevustena tõi Raig välja tema kompetentsi nii sise- kui ka välispoliitikas: tal on oskus koondada enda taha teadlased-eksperdid, kes aitaks Eesti elu edasi viia ja ta oskab rääkida erinevaid võõrkeeli.

Raig selgitas pressiteates nii: "Tarmo Soomerest võib saada täieline president, kes esindab põhiseaduslike institutsioonide tasakaalustavat vaimset küpsust ning on empaatiavõimeline nii välis-kui ka sisesuhetes. Ta suudab koondada enda ümber tunnustatud teadlasi, kogenud eksperte, edumeelseid ettevõtjaid ja usaldusväärseid poliitikuid, aitamaks kaasa Eesti riigi jätkusuutlikule ja teadmuspõhisele uuenemisele."

Tarmo Soomere teatas juba märtsis, et on valmis pürgima riigipeaks, kui poliitikud teda valimistele kutsuksid. Ta on öelnud, et teeks presidenditööd sarnaselt kõikidele teistele enda tööpostidele suure pühendumusega, kuid valimiskampaaniat ta praegu teha ei soovi.