Selleks, et mitte anda kahtlustatavale võimalust narkootilist ainet hävitada, tuli politseinikel reageerida kiiresti ja moel, mis teeks kinnipidamise kurjategijale ootamatuks. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul purustati selleks korteri aken, milles kurjategija viibis, ning vastupanust hoolimata peeti mees kinni.

Olenemata kiirest tegutsemisest oli politseil alust kahtlustada, et narkootilisest ainest püüti ikkagi vabaneda. Kontrolliks avati mitmes kohas maja kanalisatsioonitorustik, kust otsitav aine ka kätte saadi.

Kriminaalmenetlus asjaolude selgitamiseks jätkub ning Lõuna ringkonnaprokuratuur esitab 48 tunni jooksul Tartu maakohtule taotluse kuriteos kahtlustatava vahistamiseks. Kinnipeetud isik on varasemalt kriminaalkorras karistamata.