Eile avaldatud raportis kutsus Amnesty ÜRO-d kuritegusid uurima ning teatas, et Hiina kasutab uiguuride, kasahhide ja teiste moslemite vastu massilist vabaduse võtmist, jälgimist ja piinamist, vahendab BBC News.

Amnesty peasekretär Agnès Callamard süüdistas Hiina võime vapustavate mõõtmetega düstoopilise põrgu loomises.

„Peaks vapustama inimkonna südametunnistust, et tohutu arvu inimeste vastu kasutatakse interneerimislaagrites ajupesu, piinamist ja muud alandavat kohtlemist ja veel miljonid elavad suure jälgimisaparaadi hirmu all,” ütles Callamard.

Callamard süüdistas ÜRO peasekretäri António Guterresit oma mandaadi kohaselt tegutsemata jätmises.

160-leheküljelises raportis, mis põhineb intervjuudel 55 endise kinnipeetuga, teatas Amnesty, et on tõendeid, et Hiina riik on toime pannud vähemalt järgmised inimsusevastased kuriteod: vangistamine või muu füüsilise vabaduse võtmine rahvusvahelise õiguse põhireegleid rikkudes, piinamine ja tagakiusamine.

Eksperdid on üldiselt ühel meelel, et Hiina on vangistanud kuni miljon uiguuri ja muud moslemit. On teatatud laialt levinud füüsilisest ja psühholoogilisest piinamisest.

Hiinat on süüdistatud ka sunniviisilises steriliseerimises ja abortides ning küüditamises, et vähendada sündivust ja elanikkonna tihedust. Samuti on sihikule võetud usujuhid, et lõhkuda usu- ja kultuuritraditsioonid.

Hiina eitab neid süüdistusi ja väidab, et laagrid Xinjiangis on vabatahtlikud kutseõppe- ja deradikaliseerimisprogrammid terrorismiga võitlemiseks.

Oma raportis teatas Amnesty, et terrorismivastane võitlus ei saa mõistuspäraselt olla massilise vabaduse võtmise põhjendus ning et Hiina valitsuse tegevus näitab selget tahet võtta sihikule mõned Xinjiangi rahvastiku osad kollektiivselt usu ja rahvuse alusel ning kasutada ränka vägivalda ja hirmutamist islamiusu ja turgi rahvuskultuuriliste kommete väljajuurimiseks.

Amnesty usub, et Xinjiangis laagritesse suletute vastu kasutatakse pidevat ajupesukampaaniat ning füüsilist ja psühholoogilist piinamist.

Nende piinamismeetodite hulgas on raporti järgi peksmine, elektrišokid, pinget tekitavad asendid, ebaseaduslikud kinnihoidmisvahendid (sealhulgas niinimetatud tiigritool), ärkvel hoidmine, seinale riputamine, külma kätte jätmine ja üksikvangistus.

Tiigritool, mille olemasolust on juttu olnud ka mujal, on teadete kohaselt terasest tool, millel on jala- ja käerauad jäsemete kinnitamiseks. Endised vangid on kinnitanud, et pidid vaatama teisi, kes olid tundideks või isegi päevadeks liikumatult tiigritooli lukustatud.

Amnesty sõnul paistab Xinjiangi laagrisüsteem töötavat väljaspool Hiina kriminaalõigussüsteemi ja teadaolevaid riigisiseseid seadusi.