Moodulid renditakse ettevõttelt Cramo, mille vastava ala müügijuht on Harku valla eelmine vallavanem ja praegune vallavolikogu liige Kaupo Rätsepp (Isamaa). Cramo poolt kirjutas lepingule alla juhatuse liige Remo Holsmer ning valla poolt vallavanem Erik Sandla (Isamaa). Vallas on praegu võimul Isamaa ja Reformierakonna koalitsioon.

Vallavanem oli moodulite rentimise lepingule tegelikult alla kirjutanud juba 19. aprillil, eile saadi volikogu heakskiit sellele tagantjärele. Istungit on võimalik tagantjärele vaadata siit.

Seda teisel katsel, kuna 27. mail toimunud istungil jäi arengukava eelnõu vastu võtmata, sest ei saanud nõutavat koosseisu häälteenamust. Sellest tulenevalt eelarve menetlemine katkestati ja kutsuti eilseks kokku erakorraline istung, et samad eelnõud volikogus uuesti hääletusele panna - sel korral see ka õnnestus. Muudetud oli eelnõus vahepeal see, et lisandunud olid puntkid, mis käsitlesid alates 2022. aastast Vääna-Jõesuu ja Tabasalu Mürsiku lasteaia projekteerimisega ning taaskord ka "vajaduspõhiste lasteaiakohtade" loomist Tabasallu.

Moodulite rentimise lepingu maksumuseks on 870 150 eurot ilma käibemaksuta. Lepingu sõlmimisele eelnes riigihange, mille tingimustes on ette nähtud, et moodulid peavad vastama kõigile lasteaedade hoonetele ettenähtud nõuetele. Teiseks pakkujaks oli hankel Ramirent.

Moodulitest ehitatakse lasteaiarühmade ruumid Alasniidule, Rannamõisa ja Vääna-Jõesuusse. Näiteks laiendatakse Rannamõisa lasteaeda juba sel aastal nelja moodulitest ehitatud rühma võrra, mille tulemusena suureneb kohapakkumise võimalus selles lasteaias 56-80 valla lapsele. Alasniidule tuleb moodulrühmasid samuti neljale rühmale.

Hankedokumentide kohaselt peaks üks moodullasteaed tulema selline:

Lepingu heakskiitmiseks muudeti eilsel volikogu istungil Harku valla haridusvaldkonna arengukava aastani 2024 ja võeti vastu rahakulutusi võimaldav lisaeelarve - põhjuseks toodi ootamatult kasvanud vajadus lasteaiakohtade järele. Harku vallas on praegu 1425 last vanuses 0-6 eluaastat, kellele omavalitsusel on kohustus pakkuda võimalust käia teeninduspiirkonna lastaias.

Perioodil oktoober 2020 kuni mai 2021 on valda sündinud juurde 119 last. Järgmiseks õppeaastaks laekus vallale kokku 558 lasteaiakoha taotlust, puudu on aga 339 kohta. Moodulitesse soovitakse nüüd paigutada 160 last.

Valla eelarves on sel aastal ette nähtud ka Vääna-Jõesuu lasteaia moodulite projekteerimiseks ja paigaldamiseks 25 000 eurot, Alasniidul ja Rannamõisas kulub selleks kummaski 40 0000 eurot. Rannamõisas kulub lisaks 20 000 eurot moodulrühmadele juurdepääsutee ja parkla loomisele - kokku moodustavad investeeringud 82 344 eurot. Lisandub 348 089 eurot põhitegevuse kuludeks.

Püsivate uute lasteaedade projekteerimisega ei ole vald veel alustanud. Plaanis on sellega 2022. aastal alustada Tabasallu planeeritava Mürsiku lasteaia osas, seejärel Vääna-Jõesuusse. Abivallavanem Vello Viiburg ütles eilsel volikogu istungil, et projekteerimisega ei ole kiiret, kuna moodulid on juba renditud.

„Kindlasti võime Mürsiku [projekteerimise] tuua aastasse 2021. Mis puutub Vääna-Jõesuusse, siis meil on tegelikult praegu olemasolevas või ettevalmistatavas tegevuskavas on 3+2 aastaks moodulid. Ma arvan seda, et me ei peaks sel aastal seda Vääna-Jõesuu lasteaeda projekteerima hakkama, kui meil on seal kolm aastat moodulid üleval, võimalusega pikendada lepingut kahe aasta võrra. Meil kannatab ka järgmisel aastal seda projekteerimist alustada," ütles Viiburg eilsel volikogu istungil ja jättis vastamata opositsiooni küsimusele, kas moodulite rentimise kõrval oli kaalumisel ka nende väljaost.

Volikogu opositsiooni esindajate hinnangul ei ole vallavalitsusele saanud mitte kuidagi tulla üllatuse ja ootamatusena, et vallaelanike arv ning lasteaiakohtade vajadus vallas kasvab. Seetõttu kahtlustavad nad, et vallavalitsus on moodulite rentimise teele läinud teadlikult ning ületanud seejuures "räigelt" oma volitusi ja sõlminud korruptsioonimaigulise ning ebaseadusliku lepingu.

Ka Harku vallavolikogu esimees Vytautas Martinonis (Reformierakond) tõdes istungil, et Cramolt moodulite rentimise lepingus on küsitavusi.

„Olen võtnud juriidilised seletused. Põhimõtteliselt oleks olnud korrektne teavitada varem, et volikogu saaks sellest õigeaegselt informeeritud," ütles ta ja märkis, et volikogul oli siiski õigus kiireloomuliselt see leping heaks kiita tagantjärele. „See ei ole hea praktika, teisest küljest on meie eesmärk lasteaiakohtade tekitamine sügiseks Rannamõisa ja Vääna-Jõesuusse."

Harku vallavalitsusel on pooleli kohtuvaidlus lapsevanematega, kelle lapsed paigutati õppima põhiteedest eemal olevasse Meriküla kompleksi. Vallavalitsus on lapsevanematele kahes kohtuastmes kaotanud, kuid otsustas pöörduda ka riigikohtusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid