Tallinna ringkonnakohus jättis täna muutmata maakohtu otsuse Peeter Helme süüdistusasjas ja rahuldamata kaitsja apellatsiooni.

Ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse põhjenduste ja järeldustega, leides muu hulgas, et maakohus tuvastas õigesti, et Helme tegutses lapseealises suguelu vastu huvi tekitamisel otsese tahtlusega.

Helmele esitati süüdistus selles, et ta ahvatles 2019. aasta lõpus seksuaalselt internetikeskkonna suhtlusportaalis kasutajanime "m41tln" alt 12-aastast last, kes esines kasutajanime Marleen12 all. Helme rääkis tüdrukuga seksuaalsetel teemadel. Kuritegu jäi Helme poolt lõpule viimata tema tahtest sõltumatutel asjaoludel, kuivõrd isik, keda Helme pidas 12-aastase lapseks, oli jälitustoimingu raames tegutsev politseiametnik.

Ringkonnakohtu otsusega on Helme karistus jätkuvalt aasta ja nelja kuu pikkune tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga. Katseajal kohustas kohus Helmet järgima kontrollnõudeid, sealhulgas osalema sotsiaalprogrammis, mille eesmärk on tema süüdistuses nimetatud tegusid edaspidi ära hoida.

Kaitsja tõi kohtus välja, et Peeter Helme arvates suhtles ta internetikeskkonnas täisealise isikuga, kes kasutas kasutajanime "Marleen12" ega võinud seetõttu teada, et tegelikult mängib ta rollimängu lapseealise isikuga.

Kohtud selle väitega ei nõustunud ning jõudsid järeldusele, et süüdistatava väited vestluspartneri noorusest ja tema vanusest ei ole tõenditena usaldusväärsed. Helme ütluste ebausaldusväärsust kinnitasid ilmekalt ka kohtuistungil uuritud jälitustoimingu protokollis sisalduvad vestlused.

Ka asjaolu, et süüdistatav ise kasutas enda kasutajanimes oma tegelikku vanust, pidi ta ka eeldama, et kasutajanime "Marleen12" all esineb vestluses 12-aastane tütarlaps. Seda tõendas kohtu hinnangul ilmekalt juba Helme poolt alustatud esimene vestlus, kus süüdistatav esimese asjana küsis, mis nii noore tüdruku siia toob. Seega kohtu hinnangul oli Helme teadlikuks ja tahtlikuks sooviks suhelda just alla 14-aastase isikuga.

Kuigi maakohus luges süüdistatava ütlused tõenditena ebausaldusväärseteks ega arvestanud nendega otsuse koostamisel, märkis ringkonnakohus lisaks, et ükski kohtus hinnatud tõenditest ei kinnitanud Helme ütlusi rolli/arvutimängust, kus tema arvates ka teine täiskasvanust osapool mängis lapseealise rolli. Ka ei osanud süüdistatav kohtuistungil kohtu küsimusele vastates nimetada ühtegi arvutimängu, kus vestluspartnerite vahel toimuks suhtlus seksuaalsetel teemadel.

Kaitsja tõi apellatsioonis veel välja, et kuivõrd süüdistatavale kuuluvatelt andmekandjatelt ei leitud viiteid alaealisi isikuid erootilises või pornograafilises situatsioonis kujutavale materjalile, tõendab see Peeter Helme soovimatust ahvatleda vestluspartnerit seksuaalsele tegevusele. Sellise spekulatiivse seisukohaga kohus ei nõustunud. "Lapspornole viitava materjali puudumine süüdistatava andmekandjatel ei lükka ümber Helme süüd lapseealise seksuaalses ahvatlemises ega kinnita kaitseversiooni süüdistataval igasuguse seksuaalse huvi puudumisest lapseealise isiku vastu," märkis ringkonnakohus.

Ka märkis ringkonnakohus, et ühestki jälitustoimingu protokollis kajastatud vestlusest ei nähtunud, et kasutajanime "Marleen12" all vestluses osalenud politseiagent on Helmet provotseerinud seksuaalteemadel vestlema. Jälitusprotokollis kajastatud vestlustest nähtus üheselt, et vestlusi seksuaalteemadel lapseealisega alustas alati esimesena just Helme, mitte politseiagent.

Kohtu hinnangul nähtub kriminaalasja materjalidest, et Helme on kohtumenetluse vältel enda tegevust õigustanud ega ole mõistnud, et temast lähtunud seksuaalne huvi lapseealiste vastu ohustab lapseealiste normaalset vaimset- ja seksuaalset arengut.

Seetõttu ei pidanud kohus võimalikuks Helme karistuse kergendamist. Kohtuotsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul.

Helme on on menetluse algusest peale tunnistanud, et see, mis ta tegi, oli arulage, rumal ja vastutustundetu. Septembris ütles ta kohtus: "Jään selle juurde. Aga olen ka seda meelt, et ma ei ole süüdi selles, milles mind süüdistatakse." Ta rõhutas, et võttis toimunut rumala ja maitsetu mänguna, aga selle eesmärk polnud kedagi kahjustada.