Arupärimise esitasid Urmas Paet, Andrus Ansip, Marina Kaljurand, Riho Terras, Yana Toom, Sven Mikser ja Jaak Madison.

Urmas Paeti sõnul tegi ta Eestist valitud kolleegidele kõigist fraktsioonidest ettepaneku esitada Euroopa Komisjonile arupärimine, sest Soome eirab juba mitu kuud Euroopa Liidus isikute vaba liikumise põhimõtet, olles korduvalt pikendanud rangeid reisipiiranguid.

”Lisaks Soome kodanikele ja alalistele elanikele saavad riiki siseneda vaid Soome ühiskonna toimimise ja varustuskindluse seisukohast olulist tööd tegevad ja vältimatutel põhjustel reisivad isikud. Soome reisipiirangud ei ole meie hinnangul proportsionaalsed ega põhjendatud ning sellele on ka Euroopa Komisjon juba veebruaris tähelepanu juhtinud, kuid see pole Soome käitumist muutnud,” öeldakse arupärimises.

Saadikud rõhutavad, et kuigi ELi sisepiiridel on piirikontrolli ajutine taaskehtestamine Schengeni piirieeskirja kohaselt võimalik, kui meetmed on proportsionaalsed ja ajaliselt piiratud, siis peavad need piirangud olema viimane võimalus erakorralistes olukordades ning proportsionaalsed. ”Soome kehtestatud piirangud seda juba ammu enam ei ole. Seega rikub Soome Euroopa Liidu vaba liikumise põhimõtet, mille tulemusel on otseselt kannatanud ning kannatavad paljud inimesed.”

Sellest tulenevalt uurivad Euroopa Parlamendi liikmed arupärimises, milliseid konkreetseid samme ja millal kavatseb Euroopa Komisjon teha, et ELi isikute vaba liikumise põhimõte hakkaks taas kehtima ka Soome osas. Samuti küsivad saadikud, mida võtab Euroopa Komisjon ette, kui Soome jätkab vaba liikumise põhimõtte eiramist.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid