Tänasel riigikogu istungil andsid Isamaa ja EKRE fraktsiooni saadikud üle umbusaldusavalduse kaitseminister Kalle Laanetile.

„Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid,“ seisis umbusaldusavalduses.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. „Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda,“ ütles Seeder.

EKRE esimees Martin Helme: „Meie hinnangul on kaitseminister Laanet oma ametis läbi kukkunud. Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata.“

Kaitseminister Kalle Laanet tõrjus väiteid, et on valetanud ning kinnitas, et Eesti riigi kaitse ja julgeolek on nii tema, Reformierakonna kui ka koalitsiooni jaoks prioriteet. Ta tõdes, et riigikaitse valdkonnas hoitakse kokku igapäevakuludest, kuid seda põhjusel, et investeerida riigi sõjalise kaitse võimekusse. Rääkides orkestrist, kinnitas Laanet, et see ei kao kuhugi, vaid jätkab kaitseministeeriumi valitsemisalas, mille üks osa on Sõjamuuseum.

Samuti rõhutas Laanet, et riigi eelarvestrateegia on valitsuse poliitiline dokument, mida igal aastal üle vaadatakse. „Nii et rääkida, kuidas maailm kukub kokku ja kuidas me ei seisa riigikaitse eest, on vale,“ toonitas minister. „Ma seisan kindlalt selle eest, et meie eelarvelised vahendid Eesti riigikaitsesse kasvaksid,“ lisas ta.

Seejärel vastas Laanet riigikogu liikmete küsimustele, milles sooviti saada täpsemat teavet tema tegevuse kohta kaitseministrina.

Võrreldes täna kehtiva riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga, plaanib valitsus vähendada kaitsekulutusi 114 miljoni euro võrra.

Delfi avaldab umbusaldusavalduse teksti täismahus: