Tänasel riigikogu istungil andsid Isamaa ja EKRE fraktsiooni saadikud üle umbusaldusavalduse kaitseminister Kalle Laanetile.

„Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid,“ seisis umbusaldusavalduses.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on kaitseministri tegevus andnud tõsise hoobi Eesti julgeolekule ja inimeste kaitsetahtele. „Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid on vastuvõetamatu. Need sammud näitavad, et Kalle Laanet ei mõista oma rolli kaitseministrina Eesti julgeoleku tagamisel ja ei teadvusta Eesti keerulist geopoliitilist olukorda,“ ütles Seeder.

EKRE esimees Martin Helme: „Meie hinnangul on kaitseminister Laanet oma ametis läbi kukkunud. Ta ei mõista oma valdkonda ega paista tundvat ka mingit huvi riigikaitse valdkonna arengu vastu. Korduvad riigikogu ja avalikkuse eksitamised näitab, et ta kas ei saa aru või valetab oma valdkonnas toimuva kohta. Kummalgi puhul ei tohi ta ministrina jätkata.“

Kaitseminister Kalle Laanet tõrjus väiteid, et on valetanud ning kinnitas, et Eesti riigi kaitse ja julgeolek on nii tema, Reformierakonna kui ka koalitsiooni jaoks prioriteet. Ta tõdes, et riigikaitse valdkonnas hoitakse kokku igapäevakuludest, kuid seda põhjusel, et investeerida riigi sõjalise kaitse võimekusse. Rääkides orkestrist, kinnitas Laanet, et see ei kao kuhugi, vaid jätkab kaitseministeeriumi valitsemisalas, mille üks osa on Sõjamuuseum.

Samuti rõhutas Laanet, et riigi eelarvestrateegia on valitsuse poliitiline dokument, mida igal aastal üle vaadatakse. „Nii et rääkida, kuidas maailm kukub kokku ja kuidas me ei seisa riigikaitse eest, on vale,“ toonitas minister. „Ma seisan kindlalt selle eest, et meie eelarvelised vahendid Eesti riigikaitsesse kasvaksid,“ lisas ta.

Seejärel vastas Laanet riigikogu liikmete küsimustele, milles sooviti saada täpsemat teavet tema tegevuse kohta kaitseministrina.

Võrreldes täna kehtiva riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga, plaanib valitsus vähendada kaitsekulutusi 114 miljoni euro võrra.

Delfi avaldab umbusaldusavalduse teksti täismahus:

UMBUSALDUSAVALDUS KAITSEMINISTER KALLE LAANETILE
Allakirjutanud avaldavad umbusaldust Kalle Laanetile, kes on kaitseministrina valetanud Eesti riigikaitse kahjustamise osas, nõrgestanud Eesti julgeolekut ja inimeste kaitsetahet, kaitseväge, kaitseliitu ning olulisi riiklikke sümboleid.


Kaitseminister Kalle Laanet on korduvalt valetanud ja avalikkust eksitanud. Enne riigi eelarvestrateegia (RES) heakskiitmist valitsuses kinnitas Kalle Laanet, et kaitsekulusid ei vähendata. Tänaseks on selgunud, et järgmise nelja aastaga vähendatakse kaitsekulusid võrreldes praeguse riigikaitse arengukava ja kaitseinvesteeringute programmiga 114 miljoni euro võrra. Ühtlasi on minister selgelt eksitanud avalikkust, nähes RES-is ette miinisadama müüki, olles avalikult sellist plaani korduvalt eitanud.


Pärast RES-i avalikustamist väitis kaitseminister, et kärped ei tule Eesti kaitsevõime arvelt, kuid tänaseks on selgunud, et seegi oli vale. Praeguses keerulises julgeolekuolukorras tuleks Eesti kaitsevõimesse täiendavalt panustada, kuid selle asemel vähendatakse kaitseministeeriumi valitsemisala töötajate arvu ligi 270 inimese võrra. Löögi alla satuvad pikaajalised investeeringud, tegevväelased, kaitseväe teenistujad ja ka välisesindused.


Kaitseministri suutmatus seista Eesti julgeoleku eest annab valusa hoobi Eesti inimeste kaitsetahtele. Otsus asuda õõnestama kärbetega kaitseliidu tegevust, mille eesmärk on suurenda Eesti rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda, nõrgestab olulisel määral inimeste kaitsetahet. Ühtlasi näitab kärpeplaanidest tingitud otsus kaotada kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus, et minister ei mõista oluliste riiklike sümbolite ja laiapindse riigikaitse rolli Eesti julgeoleku tagamisel.


Põhiseadus määratleb Eesti riigikaitse laiema eesmärgina riigi iseseisvuse, sõltumatuse, territoriaalse terviklikkuse, põhiseadusliku korra ja elanikkonna turvalisuse säilitamise. Seda saab Eesti teha ainult juhul, kui riigikaitse eest vastutavate institutsioonide ja ühenduste vastu on piisav usaldus. Kaitseminister, kes ei suuda seista oma juhitava valdkonna eest ning kes nõrgestab oma otsustega Eesti julgeolekut, ei saa ametis jätkata.


Kõike eeltoodut arvesse võttes on selge, et Kalle Laanet ei sobi oma ametisse ja seetõttu teeme ettepaneku kaitseminister Kalle Laaneti riigikogu poolseks umbusaldamiseks.


Allkirjastasid:

Helir-Valdor Seeder

Urmas Reinsalu

Mihhail Lotman

Heiki Hepner

Tarmo Kruusimäe

Üllar Saaremäe

Priit Sibul

Raivo Tamm

Aivar Kokk

Sven Sester

Andres Metsoja

Viktoria Ladõnskaja-Kubits


Martin Helme

Henn Põlluaas

Helle-Moonika Helme

Rene Kokk

Merry Aart

Riho Breivel

Peeter Ernits

Kalle Grünthal

Mart Helme

Ruuben Kaalep

Uno Kaskpeit

Kert Kingo

Leo Kunnas

Alar Laneman

Siim Pohlak

Anti Poolamets

Paul Puustusmaa

Urmas Reitelmann

Jaak Valge
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid