Rõhutatakse, et EKRE on kõige eestimeelsem erakond. "Me ei luba Eestit üle ujutada kaugest kultuuriruumist tulevate immigrantidega. Me ei lase suruda Eestile peale väärideoloogiaid. Me oleme vastu eurobürokraatia vohamisele ja Brüsseli ettekirjutuste kriitikata ülevõtmisele. Me hoiame Eesti avaliku ruumi," seisab nende pressiteates.

Teiseks märgitakse, et EKRE on kohalikku elu kõige enam soosiv erakond. "Me tagame erakorralise arstiabi, politsei, pääste- ja postiteenistuse. Me loome kõikjal Eestis korraliku internetiühenduse. Me ühendame Eesti nüüdisaegsete teedega ning ajakohastame ühistranspordi liine ja graafikuid."

Kolmandaks rõhutakse, et seistakse Eesti inimeste jõukuse eest. "Me ei kehtesta uusi makse ega tõsta olemasolevaid. Me toetame regionaalseid maksuerinevusi kohalikele ettevõtjatele," toonitatakse pressiteates. "Me oleme välismaise odavtööjõu kasutamise vastu, sest immigrandid võtavad töö meie inimestelt ja suruvad alla meie palgad."

Lisaks öeldakse, et ollakse kõige peresõbralikum erakond. "Me kaitseme lapsi ning hoiame LGBT+ ja multikultipropaganda lasteaedadest ja koolidest eemal," viidatakse oma seisukohtadele.

Viiendaks tuuakse välja, et EKRE olla demokraatiat kõige tugevamalt edendav erakond. "Me oleme presidendi otsevalimise poolt. Me toetame kodanikele laiema otsustusõiguse andmist. Me usume, et inimestel endil peab olema õigus otsustada suuremate muudatuste üle oma kodukohas. Me kehtestame omavalitsuse elanikele võimaluse algatada rahvahääletusi ning otsustada oluliste küsimuste üle referendumitel. Loome uued, väiksemad omavalitsused, kui inimesed seda soovivad."

2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimised toimuvad 17. oktoobril. Näiteks Reformierakond teatas paari päeva eest omakorda, et nende kampaania kannab pealkirja "Paremini hoitud Eesti".