Üldkogu päevakorras on erakonna juhi, peaminister Kaja Kallase kõne, peasekretär Erkki Keldo ja parlamendifraktsiooni juhi Mart Võrklaeva sõnavõtud. Üldkogu kinnitab erakonna 2020. aasta majandusaasta aruande ja erakonna uue põhikirja ning nimetab uued revisjonitoimkonna liikmed.

“Hoiame igaüht, kes meie kõrval – sellest saabki alguse paremini hoitud Eesti. Reformierakond hoiab inimesi, hoiab julgeolekut, elukeskkonda ja majandust. Ühtse meeskonnana pakume kõikjal Eestis väärikat ja kaasavat valitsemist, mis soosib avatud ühiskonda. Meie eesmärgiks on aktiivsed kogukonnad oma eripäradega üle Eesti, kus areng ja innovatsioon on au sees,“ ütles partei peasekretär.

Tuleneval sellest, et füüsilist Üldkogu ei toimu, siis vastavalt MTÜde seaduse § 22 võetakse vajalikud otsused vastu elektrooniliselt.