Politsei- ja piirivalveamet teatas paari päeva eest, et keskkriminaalpolitsei ametnikud viisid läbi menetlustoiminguid korruptsioonikuriteo uurimise raames. Ühte praegust ja ühte endist Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti töötajat kahtlustatakse riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Kahtlustus puudutab ühte 2018. aastal läbi viidud hanget, mille tulemusel sõlmiti leping viieks aastaks Tallinna linnateede hooldusremondiks ja korrashoiuks.

Keskkonna- ja kommunaalameti juht Ain Valdmann oli täna kidakeelne ja keeldus uurimise tausta pikemalt kommenteerimast, viidates, et vajadusel võib küsimused saata linna pressiosakonda. Küll kinnitas ta, et mainitud praegune töötaja, kes kahtlusalune, jätkab hetkel linna palgal.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart lausus pressiosakonna vahendusel, et keskkonna- ja kommunaalameti osas vaatab linna sisekontrolöri teenistus esmalt üle, kas kõik eelmise aasta lõpus ametile korruptsiooni ennetamise osas antud soovitused on rakendatud ning hindab riigihangetega seonduva valdkonna sisekontrollisüsteemi. "Tuleb märkida, et riigihanked on nii seadusandlikul tasandil kui ka linna tasandil hästi põhjalikult reguleeritud valdkond. Linna tegevusplaan uurimistoimingute puhul on politsei ja prokuratuuriga koostööd teha."

Korruptsioon pole linnajuhtimises paraku võõras. Näiteks äsja saatis põhja ringkonnaprokuratuur kohtusse Tallinna Linnatranspordi endiste juhtivtöötajate kriminaalasja. Kuidas korruptsiooniga võideldakse? "Tallinna juhid suhtuvad korruptsiooniennetusse kahtlemata väga tõsiselt. Meil on olemas koos valdkonna parimate ekspertidega välja töötatud korruptsioonivastane strateegia, mida igapäevatöös ka rakendame," rõhus Kõlvart ja lisas ka, et linnaorganisatsiooni töötajatele korraldatakse koolitusi korruptsiooniohu ennetamiseks.

Merko: Tallinna Teede töötajad on kõigest tunnistajad

2018. aastal sõlmis keskkonna- ja kommunaalamet 26 miljoni euro suuruse lepingu Tallinna teede korrashoiu ja hooldusremondi teostamiseks Tallinna Teede AS-iga. Tallinna Teede AS on Merko Ehituse tütarettevõte.

AS Merko Ehitus kinnitas üleeile saadetud teates, et keskkriminaalpolitsei ametnikud teostasid 2. juunil 2021 menetlustoiminguid AS-i Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede AS-i kontoris. Kontsernile antud info kohaselt on Tallinna Teede AS-i kolm töötajat kaasatud uurimise tõendite kogumisse tunnistajatena. Kontsernile teadaolevalt ei ole keskkriminaalpolitsei esitanud kahtlustust ei Tallinna Teede AS-ile ega selle töötajatele.