Liiklusjärelvalvekeskus tuletab kõigile elektritõukeratturitele meelde, et kergliikurijuht peab vahetus läheduses olevast jalakäijast möödumisel sõitma kiirusega, mis ei erine oluliselt jalakäia kiirusest ja mis võimaldab jalakäijast ohutult mööduda. Ka teed ületades peab vähendama kiirust ning ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

Kergliikurijuht võib ülekäigurajal või ülekäigukohal sõidutee ületada kergliikuriga sõites, kuid kergliikurijuhil ei ole sõidukijuhi suhtes eesõigust, välja arvatud juhul, kui kergliikurijuht ületab ülekäigurajal või ülekäigukohal sõiduteed, millele sõidukijuht pöörab.