Värskes Eesti Ekspressis ilmus Hans H. Luige ja Mikk Salu pikk usutlus Hristo Grozeviga, kes on maailma uuriva ajakirjanduse ühe naksakama väljaande Bellingcati juhtiv ajakirjanik (vt siin). Bellingcat on avaldanud ridamisi lugusid Vene eriteenistuste ohtlikest või suisa surmavatest operatsioonidest Läänes ja riigis endas. Luik räägib Delfi „Erisaates“ sellest, mis mulje jäi talle Vene luurajate operatsioonidest piiride taga ning Lääne võimekusest neid jälgida. Tema sõnul tasub Eestis, Lätis ja Leedus täna tähelepanelikult Delfit lugeda, sest Vene agendid on saanud käia ka üle Balti riikide piiride, ning avaldatakse nimed. Luigega ajab juttu Raimo Poom.

1x
00:00

Hans H. Luik koos Eesti Ekspressi ajakirjaniku Mikk Saluga usutlesid kolmapäeval ilmunud ajalehenumbri tarvis paljusid Vene eriteenistuste operatsioone päevavalgele toonud Bellingcati juhtivat toimetajat Hristo Grozevit. Luik räägib, kuidas järjestikkused paljastused Vene agentide vabast tegevusest Lääne-Euroopas ja mujal on jätnud Grozevile mitte just head muljet vastuluurete võimekusest.

„Hristo Grozev on väga mürgine Lääne vastuluure suhtes. Bellingcat, mis nimetab end rahva luureagentuuriks, analüüsib avaandmeid ja andmebaase, mida kätte saab. Selle töötajad on tuvastanud, et näiteks Tšehhis liikusid need samad agendid, kes tegid Salisburys Skripalide mürgitamise. Nad on mitmeid kordi vabalt üle piiride liikunud, teostanud sabotaažiakte Tšehhi luure nähes,“ räägib Luik. „Küsimus ongi, mida need kallid vastuluure agentuurid teevad, kui hoopis rahva luureagentuur nad üles leiab,“ küsis ta.

Ja et mitte lihtsalt esitada retoorilisi küsimusi, ütleb Luik „Erisaates“ välja, et Eesti, Läti ja Leedu Delfi avaldavad täna lood, mille järgi on Vene eriteenistuste agendid liikunud tihedalt ka üle Balti riikide piiride. „Avaldame täna Tallinnas käinud mehe pildi, kes on siin esinenud laevanduse kindlustuse agendina. Avaldame materjalides, mis ilmuvad täna ühtaegu nii Eesti, Läti kui ka Leedu Delfis, ka Vilniust ja Riiat tihti külastanud agentide nimed,“ libas Luik.

Nad on Luige sõnul olnud seotud vägagi väljapaistvate operatsioonidega, mis on välja tulnud. „Küsimus on, kas meie vastuluure agentuurid üldse teavad nende seltsimeeste reisidest?“

Kuula saatest, mis vihjeid Hans H. Luik veel siinmail käinud agentide kohta annab!