Politsei rõhutab, et videos nähtud olukorras on esmatähtis, et kõik osapooled oleksid väga tähelepanelikud ning arvestaksid teineteisega.
Lisaks tuletab politsei meelde, et autojuht peab hoidma jalgratturiga ohutut külgvahet ning mööduda ei tohiks lähemalt kui 1,5 meetrit. Ületada ei tohi ka laia pidevjoont, mis eraldab jalgrattarada sõidutee muudest radadest.