Seaduse poolt oli 146 föderatsiooninõukogu liiget, vastu oli üks ja erapooletu samuti üks, vahendab TASS.

Nimetatud isikutel on keelatud kandideerida mis iganes valitavasse ametisse. Ekstremistlike või terroristlike organisatsioonide asutajad ja juhid ei tohi pürgida valitavatesse ametitesse viis aastat alates kohtuotsusest organisatsiooni keelamise või likvideerimise kohta. Organisatsioonide töötajad või isikud, kelle osalemine nende tegevuses on kohtu poolt kindlaks tehtud, kolm aastat.

Seadus kehtestab kriteeriumid, millega määratakse kindlaks, millal isik ekstremistliku või terroristliku organisatsiooni tegevuses osaleb. Selle all mõistetakse tegevuse eesmärkide ja vormi otsest realiseerimist, mille eest organisatsioon ekstremistlikuks või terroristlikuks tunnistatud on. Nende organisatsioonide tegevuses osalejateks loetakse ka isikud, kes väljendavad toetust organisatsioonide eesmärkidele ja tegevusvormidele ning üksikutele üritustele. Toetust võidakse väljendada sõnaliselt muu hulgas internetis. Otsuse, et isik on osalenud organisatsiooni tegevuses, peab langetama kohus. Organisatsioonide asutajate, juhtide ja nende asetäitjate organisatsiooni tegevuses osalemise kinnitamiseks kohtu otsust vaja ei ole.

Keeld kandideerida kolme aasta jooksul valitud ametikohtadele laieneb ka isikutele, kes on aasta jooksul enne kohtu otsust organisatsioon ekstremistlikuks või terroristlikuks kuulutada, sellele toetust väljendanud.