Arumäest sai Mart Järviku nõunik loetud päevad pärast EKRE-ga moodustatud Jüri Ratase valitsuse ametisseastumist. 14. mail 2019 kirjutas ta Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) esindajale: "Elu on teinud vahepeal huvitavaid pöördeid. Nimelt olen ma uue maaeluministri mittekoosseisuline nõunik teatud küsimustes alates 03.05.2019."

Urmas Arumäe advokaadibüroo oli esindanud kaheksat äriühingut, mida kahtlustati PRIA tüssamises. Et PRIA on maaeluministeeriumi hallata, sattus Arumäe huvide konflikti olukorda, kuigi ise eitab ta süüdistust tänaseni. Tema esindajad juhtisid tähelepanu sellele, millele ka Arumäe enda PRIA-sse saadetud teates ütles – ta olevat mittekoosseisuline nõunik.

Prokuratuur ning kohus leidsid, et see juriidiline nõks ei päästa eksnõunikku. Nende hinnangul loeb mitte Järviku ja ministri või ministeeriumi vahelise suhte vorm, vaid selle sisu. Viimane kätkes endas muuhulgas ka võimalust mängida PRIA-ga seotud kriminaalmenetluses kahel poolel.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja jäi kohtuotsusega rahule. "Prokuratuuri jaoks on oluline ennekõike see, et kohus on nõustunud prokuratuuri hinnanguga tõenditele ja näinud Arumäe tegevuses kuritegu, ütles prokurör. "Mõistetud karistus on väga lähedal sellele, mida prokuratuur pidas õiglaseks ja kohtult taotles," lisas ta.