„Olukorda strateegilisel läänesuunal iseloomustab sõjaliste ohtude kasv. Viimase seitsme aastaga on 14 korda suurenenud USA õhujõudude strateegilise pommituslennuväe lendude intensiivsus Euroopas,” ütles Šoigu täna kaitseministeeriumi kolleegiumil, vahendab Interfax.

Šoigu märkis, et NATO juhitavate rakettrelvadega laevad sisenevad süstemaatiliselt Läänemerele.

„Ainuüksi eelmisel aastal täitsid selle klassi laevad kolmel korral ülesandeid Kaliningradi oblasti lähedal. Alates 2016. aastast on objektiivse kontrolli süsteem fikseerinud 18 sellist sõjalaevade väljumist oletatavatesse tiibrakettide väljalaskmise piirkondadesse,” teatas Šoigu.

Šoigu sõnul jätkavad USA ja NATO samal ajal operatiivse ja sõjalise ettevalmistuse ulatuse suurendamist Venemaa piiride lähedal.

„Viimastel aastatel on poolteist korda suurenenud õppuste arv. Praegu toimuvad viimase 30 aasta suurimad õppused Defender Europe 2021, millel osaleb kuni 40 000 sõjaväelast. Nende peamine eesmärk on harjutada täiemõõdulise diviisi ümberpaigutamist USA-st Euroopasse,” ütles Šoigu.