"Ma olen sellel teemal vait olnud. V.a siis, kui 2019.a-l olin üks neist, kes andis ajakirjandusele vihje, et Marti on vägivaldne ja olin ka üks nendest, kes julges kohtusse tunnistama minna.

Nii kaua kuni end mäletan, mäletan ka seal peres vägivalda, kes on minu blogi lugenud, siis just nende pere oli mulle "eeskujuks", et ma ei taha ühel päeval ärgata ja avastada, et olen elu parimad aastad vägivallatseja kõrval mööda saatnud.

Mul on väga kahju lugeda, et ühiskonnas, kus ärgitatakse lähedasi politsei poole pöörduma, nullitakse see ära. On olnud küll juhtumeid, kus naine on ära tapetud ja kõik ahhetavad ning ohhetavad, et miks keegi varem midagi ette ei võtnud. Nüüd mina ja paljud mu tuttavad (pool suguvõsa saab mu sõnu kinnitada, kui nüüd keegi mind kohtusse kaevata tahab) võtsime midagi ette, aga kahjuks oli esimese astme kohtuotsus selline.

Küll aga ei kaota ma usku Eesti õigusriiki ja loodan südamest, et edasi kaebamisel siiski võetakse lähikondsete tunnistusi faktidena arvesse! Kuidas me muidu LSV-d meie ühiskonnas vähendame, kui ohver ei ole valmis rääkima, aga lähedased on?!

NB! Juristiga räägitud, et tohin avaldada oma isikliku arvamust ja mälestusi ning vajadusel saan ka neid tõendada."

Mullu septembri lõpus alanud endise IT-ministri Marti Kuusiku (EKRE) protsess jõudis 28. mail Rakvere maakohtus lahenduseni: kohus mõistis Kuusiku õigeks.

Kohus märkis, et Viru ringkonna prokuratuurile anti õigusvastane luba jälitustoiminguteks. Marti Kuusiku abikaasa Karin Kuusiku kasuks mõistetakse riigilt välja 26 000 eurot õigusabikulude ja muude vajalike kulude hüvitamiseks. 33 800 mõistetakse välja EKRE kasuks, et tasuda Küllike Nammi, kes on Kuusiku kaitsja, menetluskulud.

Kohus põhjendas otsust nii: Kuusikule esitati süüdistus, mille alusel kahjustas ta endaga lähisuhtes oleva inimese tervist ja põhjustas vähemalt neli nädalat kestva tervisekahjustuse.

Kohus hindas isikulisi ja dokumentaalseid tõendeid ja leidis, et Marti Kuusiku süü ei ole tõendatud.

Kuusik end süüdi ei tunnistanud. Kannatanu teda ei süüdista.

Vaidluse kohta, kas Kuusik pani kuriteo toime või mitte, märgiti, et ükski tunnistaja, keda üle kuulati, pole kuriteo sündmust pealt näinud.

Iseseisvat tõendit, mis süüdistust toetavad, pole. Kohtu hinnangul on tõendid vaid kaudsed. Vajalikuks tõendiks oleks kannatanu ise. Tegu on erandliku kriminaalasjaga, sest süüdistavat ei süüdista kannatanu, vaid seda teeb riik.

Kohus leidis, et kaudsed tõendid ei tõenda süüd. Ekspertiisiakt ei välista ega kinnita kuriteo toimepanemist.

Kohus märkis, et kahtlusi peavad tõendama konkreetsed tõendid – kui on kahtlus asitõendites, siis mõistetakse need süüdistatava kasuks.