“Jätkame koostööd rahvusvahelise ekspertrühmaga, vaadates läbi nende soovitused, ja töötame ühes liikmesriikidega uurimise järgmiste etappide määramiseks,” ütles ta. “Viiruse päritolu tuvastamine võtab aega - ja nõuab mitmeid missioone -, kui on üleüldse võimalik”.

WHO esindaja sõnul on uurimise käimasolevas etapis oluline lõpetada teema politiseerimine ja “lubada teadlastel oma tööd teha”. “Täiendavate uuringutega jätkatakse,” kinnitas Ryan. “Jätkame oma tegevust, kuid vajame hingamisruumi. Oluline on eraldada poliitika teadusest ja töötada solidaarsusel põhinevas positiivses õhkkonnas.”

Varem mais ütles USA välisminister Anthony Blinken, et USA ei ole rahul WHO raportiga (koroonaviiruse päritolu kohta) ja nõuab uurimise jätkamist.

Märtsis avaldas rahvusvaheline ekspertrühm raporti jaanuari-veebruari visiidist Hiinasse, uurimaks koroonaviiruse päritolu. Eksperdid ei jõudnud konsensusliku hinnanguni. Missiooni lõppdokumendi kohaselt pidasid nad kõige tõenäolisemaks stsenaariumiks levikut loomade vahel ja seejärel inimestele, kõige vähem tõenäoliseks stsenaariumiks aga SARS-CoV-2 levikut laborist tavakeskkonda.