„Paneb nördima, et teenuseid luuakse justkui kõigile, aga nägemispuudega inimeste organisatsioonid peavad end meelde tuletama,” sõnas Eesti pimedate liidu esimees Jakob Rosin.

Digiregistratuur on olnud enam kui nädal aega avatud kõigile soovijatele koroonavaktsiini saamiseks, ent Rosin ütleb, et taaskord on kõrvale jäetud nägemispuudega inimesed. Rosin ja teised nägemispuudega inimesed kasutavad internetis käimiseks ekraanilugeja programmi, mis loeb neile informatsiooni või näitab seda punktkirjas. Pimedate liidu esimees kirjeldab, et patsiendiportaalis on koroonavaktsineerimisele aja saamiseks nõnda palju ebakõlasid, et temal ei õnnestunudki 20-minutilise ajalimiidi jooksul endale aega broneerida.

Rosina sõnul suunati ta alustuseks leheküljele, kus ei olnud midagi peale pealkirja. Pealkirjale tuli klikkida, kuid nägemispuudega inimene ei saanud signaali, et ta peab pealkirjale vajutama. Nii võiski kasutaja jääda nõutult tühjale küljele, sest edasisi samme polnud öeldud. Teise ebakõlana toob Rosin välja, et olnud valinud endale sobiva maakonna, ei saanud ta tutvuda vaktsiinivalikuga. Pärast 20-minutit patsiendiportaalis uitamist tiksus Rosina ajalimiit täis ning ta kukkus kolinal tagasi järjekorra lõppu.

See on kogemus, mida jagavad tuhanded nägemispuudega patsiendiportaali kasutajad.

Rosin rääkis, et loobus patsiendiportaalist ning sai vaktsineerimiseks aja perearsti kaudu, kuid see pole tema sõnul lahendus, mida soovitada kõigile. Rosin peab ligipääsetavust digilugu portaali kriitiliselt tähtsaks. „Me räägime inimeste tervisest,“ ütles ta ja lisas, et riigisektori veebilehtedel on lisaks kohustus olla kõigile ligipääsetav.

Eelkõige nörritab Rosinat see, et aasta tagasi tehti riigi tervise ja heaolu infosüsteemide keskuses (edaspidi TEHIK) ligipääsetavuse teemadel ettepanekuid. „Oli probleeme arstiaegade broneerimisega. TEHIK lubas probleemid parandada, olla teadlikum ja ligipääsetav. See lubadus ei pidanud vett,“ rääkis Rosin.

TEHIKU kommunikatsioonijuht Karilin Engelbrecht kinnitas, et Eesti pimedate liidult laekus aasta tagasi digiloo portaalile tagasisidet ning arendustöid tehes on keskus neist lähtunud.

Engelbrecht toob välja, et eriolukorra väljakuulutamisega kasvas keskuses töökoormus ning suhtlus pimedate liiduga katkes. Siiski tehti viimased parandused digiloo veebilehel ligipääsetavuse parandamiseks möödunud aasta juunis ja detsembris.

Rosin rääkis, et digiportaal vajab praegu ligipääsetavuse testimiseks auditit, et leitaks üles portaali kitsaskohad. „See oleks jämedalt 1015 tundi tööd ja hind jääks 500 euro kanti,” ütles Rosin. Möödunud kevadel tehti pimedate liidu poolt TEHIKule ettepanek esile toodud probleemide täpsemaks testimiseks, kuid see jäi vastuseta, mistõttu eeldas Rosin, et teenus telliti kelleltki teiselt. Nüüd nähtub, et keskuse tehtud audit oli ebapiisav, sest portaal ei ole senini nägemispuudega inimestele ligipääsetav.

TEHIKu sõnul võinuks möödunud kevadel koostöö Rosinaga jätkuda, kui töö olnuks tasuta. Tasu maksmiseks polnud TEHIKul alust, sest selleks pidanuks läbi viima riigihanke ja sõlmima lepingu. Engelbrecht kommenteeris, et riiklikele e-teenustele on erialaliidud andnud tagasisidet vabast tahtest ja sooviga panustada oma valdkonna arengusse.

Rosin tõdeb, et liiga sageli on ligipääsetavus asutustel hilisem prioriteet, millele mõeldakse alles siis, kui puudega inimesed ennast meelde tuletavad. „Tuleb välja, et ka suunamisest ei ole kasu ning see võtab nõutuks,” rääkis Rosin.

TEHIK kommenteeris, et digiloo murekohtadest said nemad teada möödunud nädalal ning Engelbrecht lubas, et kui portaal vaegnägijate jaoks ei toimi, siis viiakse läbi täiendav audit. Loo valmimise ajal kinnitab Rosin, et TEHIK on probleemide lahendamiseks võtnud ühendust pimedate liiduga. „Oleme alustanud konstruktiivset koostööd ja loodame, et leiame peagi lahendused,” sõnas Rosin.

Tervise-ja tööminister Tanel Kiik ütles, et e-teenused peavad olema kättesaadavad kõigile. "Praegu on tõesti olnud probleeme, kuid need on lahendamisel," ütles Kiik. Neile, kellel ei õnnestu endale vaktsineerimiseks digiportaalis aega broneerida, soovitab minister kasutada võimalust broneerida vaktsineerimisaeg telefoninumbril 1247.

Sotsiaalkindlustusameti andmeil on Eestis veidi üle 8000 nägemispuudega inimese. Neile lisanduvad inimesed, kelle nägemine on ajutiselt halvenenud, ning eakad, kelle nägemine on kehvaks jäänud. Rosina hinnangul on seega vaegnägijaid ja pimedaid Eestis kokku 15 000 inimese ringis.

Selle kohta, mis puudutab teiste puuetega inimeste ligipääsetavust digiloo portaali, ei osanud Rosin kommentaari anda.