Selline privileeg põhineb Soome valitsuskantselei tõlgendusel, mille järgi on peaministril ja temaga ühes leibkonnas olevatel inimestel õigus saada Kesäranta residentsis ööbides riigi raha eest hommikusööki ja külmi eineid.

Valitsuskantselei teatas, et seda privileegi on pakutud kõigile peaministritele, aga sellises ulatuses on seda pärast 2000. aastat kasutanud kõige rohkem peaminister Paavo Lipponen. Seda ka seetõttu, et pärast Lipponeni ja enne Marini on Kesärantas päriselt elanud ainult peaminister Mari Kiviniemi ja temagi alla aasta.

Lisaks Lipponenile, Kiviniemile ja Marinile on valitsuskantselei teatel Kesärantasse riigi raha eest toiduaineid ostetud ka peaminister Jyrki Katainenile, aga „väga lühikest aega”. Teised peaministrid on võinud saada hommikusöögimaterjali Kesärantas ööbimise korral.

Marini ametiajal on aga seda privileegi kasutatud üle pika aja taas nii ulatuslikult ning selle kasutamist on varjatud alates mullu kevadest või suvest salastamisotsustega.

Iltalehti teatab, et privileegi seaduslik alus on küsitav. Valitsuskantselei viitab ministrite tasustamise seaduse paragrahvile kuus, mis kõlab nii: „Peaministril on korter riigi majas, mille korrashoiu, kütte ja valgustuse ning sisustuse kulud kaetakse ja vajalik personal makstakse kinni riigi varadest.”

Toiduaineid ei mainita. Iltalehti ei ole saanud valitsuskantseleist arusaadavaid põhjendusi, miks leitakse, et Kesärantas koos perega alaliselt elava peaministri hommikusöögimaterjali peetakse riigi raha eest kinnimakstavaks.

Valitsuskantselei peab peaministri poekviitungeid saladuses. Kantselei sõnul takistab peaministri privaatsuse kaitse avaldamast, mida poest on ostetud, ja peaministri julgeoleku kaitse takistab avaldamast, kust ostud on tehtud.

Iltalehti intervjueeris haldusõiguse professorit Olli Mäenpääd ja avaliku õiguse professorit Tomi Voutilainenit, kes mõlemad leidsid, et eraviisiliselt söödava hommikusöögi koostist saab seaduse järgi pidada eraelu kaitse alla kuuluvaks.

Voutilainen juhtis aga tähelepanu sellele, et ministri tööülesannete täitmise jaoks tehtavad ostud ei ole eraelu kaitse põhjendusel salastatavad. See tähendab seda, et peaministri hommikusöögi ostud ei saa olla üheaegselt nii ministri tööülesannetega seotud kui ka eraasjana salastatavad, nagu valitsuskantselei praegu põhjendab.

Valitsusakantselei ruumide ja ametkondlike teenuste üksuse juht Heikki Hovi ütles Iltalehtile, et julgeolekualane põhjendus ostuarvete salastamisele on tekkinud sellest, et 2020. aasta kevadel otsustati need toiduostude mahu suurenedes teha ühes poes ja ühele arvele. Varem osteti mitmest poest Kesäranta maksekaardiga. Hovi ei osanud öelda, miks tehakse ostud ühest kohast, kui ostukoha paljastumine on julgeolekurisk.

Arvete salastamise hetkel on samuti tähtsus, sest see langeb väga lähedale ostukviitungitest tekkinud skandaalile, mis viis Katri Kulmuni ministriametist lahkumiseni. Iltalehti spekuleerib, et on võimalik, et Kulmuni skandaal võis osaliselt mõjutada Marini arvete käsitlemist.

Valitsuskantselei majandusüksuse juht Meri-Tuulia Pitkänen ütles Iltalehtile, et otsuse arvete salastamise kohta andmesüsteemis tegi tema eelkäija seoses ametiülesannetega ja mingit poliitilist juhist selle kohta ei antud.

Iltalehti küsis Marinilt, kas ta peab oma eraviisiliste toiduostude riigil kinni maksta laskmist või ostude salastamist eraasjana aktsepteeritavaks. Iltalehti küsis ka, kas peaminister võiks anda oma juhitud kantselei ametnikele loa anda Iltalehtile poekviitungid selles osas, milles need on salastatud vaid peaministri privaatsusele toetudes.

Kesärantas elavad lisaks Marinile tema mees ja nende 2018. aastal sündinud laps. Lisaks sellele on meedia andmetel käinud Marini ema Kesärantas last hoidmas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid