Umbes kahekümnest transpordivahendist koosnev kolonn alustas liikumist varahommikul. Ajateenijatest koosneva sõjaväepolitsei üksuse eesmärgiks oli kriitilise tähtsusega üksuse turvalisuse tagamine.

„Peame olema valmis reageerima igasugustele olukordadele. On see siis tsiviilolukorras mõni liiklusõnnetus, mis takistab meie teed või kontakt vastasega sõjaolukorras,“ ütles sõjaväepolitsei rühmaülem nooremseersant Marko-Raul Peetersoo.

Tema sõnul sujus teekond Rohuküla sadamasse ladusalt ka tänu koostööle Kaitseliiduga, vajadust marsruudivahetuseks ei tekkinud. Sadamast suundus sõjaväepolitseinikest ning liitlastest koosnev üksus praamiga harjutuspiirkonda Hiiumaale.

Poola üksus osaleb koos Eesti mereväega esmaspäeval algavas Kevadtormi õppelahingute faasis. Esimesel nädalal paiknevad üksused Hiiumaal hajutatult, et harjutada koostöötegevusi laevadega merel ning lahingtegevustena maismaal. Mereväe üksused loovad olukorrapildi merel ja peavad Hiiumaa lähistel merelahinguid koostöös õhuväega.

Eesti mereväest osaleb õppusel Kevadtorm ligikaudu 150 võitlejat ja viis alust – EML Wambola, EML Admiral Cowan, EML Sakala, EML Roland, EML Risto – ning tuukrigrupp. Lisaks Poola üksustele võtavad mereväe koosseisus Kevadtormist osa ka kaks kaitseliidu üksust Põhja ja Läänemaa kaitseringkondadest.

Õppusel Kevadtorm osaleb tänavu ligi 7000 inimest. Eesti kaitseväest löövad kaasa nii maaväe, õhuväe kui ka mereväe üksused, lisaks on osalemas 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaad, toetuse väejuhatus ning teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Peamisteks õppivateks üksusteks on 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Õppus Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kaitseväe erinevate üksuste koostööd. Võrreldes tavapäraste oludega on õppusel tänavu koroonaviiruse levikust tingitud põhjustel vähem reservväelasi, sedapuhku osaleb õppusel ligikaudu 350 reservväelast.