Täna, 22. mail kell 12:00, avalikustas Reformierakond Ühendatud Tallinna visiooni, misjärel ollakse avatud avalikuks aruteluks ja ideekorjeks.

Oravate Tallinna linnapeakandidaat Kristen Michal sõnas, et Tallinna näol on tegemist ühe Euroopa kõige lõhestunuma pealinnaga. Ta märkis, et Ühendatud Tallinna kava eesmärgiks on lõhestatust vähendada ning tagada tallinlastele pikem, kvaliteetsem ja tervem elu paremas keskkonnas.

"Tallinna senine juhtimine on meie pealinnast teinud Euroopa ühe kiiremini lõhestuva pealinna. Üks selle juurpõhjusi on hariduslik lõhestatus, kuid mitte ainult. Lisaks ühtsele hea kvaliteediga riigikeelsele ja kohatasuta haridusele vajavad põhimõttelisi muutusi senine linnaplaneerimine, transpordikorraldus ja linnaruumi ülesehitus tervikuna, kui nimetada mõned valdkonnad," ütles Michal pressiteate vahendusel. "Ühendatud pealinnas oleme koos tugevamad kui igaüks eraldi. Tallinna inimesed väärivad enamat kui Lasnamäe vaatega Keskerakond. Meil on olemas ideed, kuidas ühendada põlvkonnad, keeleruumid, kogukonnad ja erinevad liikumisviisid tervikuks ning kujundada seeläbi Tallinnast 21. sajandi pealinn. Nende mõtete üle soovimegi tallinlastega arutada ja saada tagasisidet, et plaane veel paremaks teha," lisas reformierakonna linnapeakandidaat.

"15-minuti linn" ja "Aktiivsuskonto A+"

Reformierakond tõi programmist välja 10 olulisemat asja, mida partei Tallinnas teha soovib:

  • Turvaline ja kaasaegne tänavaruum, kus on kõigile liiklejatele oma ruum. Ei ühtegi liiklussurma ja turvalisus, mis sobib 8- ja 80-aastastele;
  • Lapsed aktiivselt ise liikuma, nii koolis, kui kooli ja trenni;
  • Palju omanäolisi asumikeskusi, kus olulisem on 15 minuti kaugusel jalgsi või rattaga;
  • Puhas, kiire, andmepõhiselt liikuv ja moodne ühistransport, mis vähendab ummikuid ja säästab auto raha perele;
  • Riigikeelne haridus lasteaiast ja lasteaia kohatasu kaotamine kõigile;
  • Hea haridus kodulähedases koolis, e-õppega täiesti uute võimaluste loomine, et iga koolilaps saaks kuulata aineid parimatelt õpetajatelt;
  • 21. sajandi reaalajas andmetel toimiv linn, mis ennetab linnakodanike vajadusi sündmuste puhul, aitab vähendada liikuvusprobleeme ning luua paremat elukvaliteeti tehisintellekti abil;
  • Vanaduspensionäridele Aktiivsuskonto A+, 200 eurot aastas aktiivsusteenuste jaoks ja Teenusmajade rajamine;
  • Valveperearstikeskused igasse linaosasse, mis oleks avatud peale tööpäeva ning uue Tallinna Haigla rajamine ja areng koostöös PERHi, erasektoriga ja arhitektide-linnaplaneerijatega;
  • Ettevõtlikule inimesele partnerlus, kiirem planeerimisprotsess, vabadus innovatsiooni katsetada, julgus uut proovida, mis saaks alguse Tallinnast.

"Tänane Keskerakonna - vast, et liiga Lasnamäe-keskne - juhtimisstiil on viinud eraldatuseni, isolatsioonini," märkis Michal Ühendatud Tallinna visioonile sissejuhatust tehes. "Liiklejad on üksteise vastased ja konkurendid. Põlvkonnad tihtipeale ei mõista üksteist. See ei pea nii olema."

Tallinnat käsitletakse programmi tutvustades kui ühist elutuba, mida soovitakse kujundada rattasõbralikuks linnaks. Viimase soodustamine annab võimaluse kujundada meie pealinna "15-minuti linnaks", kus kõik vajalik - teenused, poed, kogukonnakeskused - on maksimaalselt veerandtunnise liikumise kaugusel.

Tallinnat soovitakse kujundada ka peresõbralikuks linnaks. Lisaks lasteaiatasude kaotamisele soovitakse ellu viia ka mõtet, mille alusel jagataks igale alaealisele (sõltumata vanusest) aastas 300 eurot huvihariduse tarbeks.

Programmis tuuakse välja kolm märksõna: edasipürglikkus, asjatundlikkus, avatus. Lisaks tasub esile tõsta ka idee, mille kohaselt soovitakse luua avatud valitsemise e-lahendus, nägemaks, kuhu ja kui palju Tallinnas täpsemalt raha kulub. Säärane vahend lõimub oravate korruptsioonivastase võitlusega, mida pealinnas ellu soovitakse viia. Tulevikus tahetakse edasi liikuda Tallinna-Helsingi vahelise ühenduse võimendamisega, mis kätkeb eneses lisaks kurikuulsale tunneliideele ka virtuaalset ja mentaalset lähedust - sedasi olla võimalik üheskoos suuri asju ellu viia.

Pealinna atraktiivsemaks muutmisel kõlab taaskord mõttena luua "öölinnapea" ametipost, mille sisuks on luua kohalike ettevõtjate ja avaliku võimu koostöös turvaline ja meeldiv ööelu keskkond.