Soomes saab kohalike omavalitsuste valimistel hääletada umbes 210 000 seal elavat teiste riikide kodanikku, mida on 18% rohkem kui 2017. aasta valimistel, vahendab Helsingin Uutiset.

Kõige rohkem on välismaalastest hääleõiguslike hulgas eestlasi, ligi 42 000 ehk viiendik kõigist.

Suuruselt teine grupp on Venemaa kodanikud. Välismaalaste osakaal kõigist hääleõiguslikest on aga väike, alla viie protsendi.

Välismaalaste valimisaktiivsus on tavaliselt palju väiksem kui soomlaste oma. Eelmisel valimistel võttis välismaalastest valimistest osa 19%. Kokku osales valimistel 58,9% hääleõiguslikest.

Välismaalaste valimisaktiivsust mõjutavad muu hulgas päritolumaa demokraatia olukord ja poliitiline süsteem, kogemused poliitilisest mõjutamisest, keeleoskus ja kuuluvustunne.