Kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm sõnas, et suurim ühes üksuses nakatunute hulk on viis inimest. "Kõik nakatunud on isoleeritud, nakatunute lähikontaktsed on isoleeritud ja viidud oma koduväeosadesse," kirjeldas Karotamm.

Ta selgitas, et tänavu on Kevadtormil viidud üksuste omavaheline kontakt miinimumini. Seeläbi loodetakse ära hoida viiruse laialdane leviku võimalus ja suudetakse Karotamme kinnitusel tuvastada ja isoleerida lähikontaktseid. Kokku osaleb Kevadtormil 7000 osalejat.

Sümptomite tekkimisel organiseeritakse õppusel osalejatele testimine üksuse paiknemiskohas.
Kõikidel üksustel on õppusel kaasas ka oma meditsiiniüksused arstide ja õdedega ning täiendavalt on õppuse toetuseks kaasatud neli kaitseväe kiirabimeeskonda.

Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui ka liitlassõdurid.
Õppus leiab aset Põhja- ja Kesk-Eestis 17. maist kuni 5. juunini.