Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja edastab, et õppuse stsenaariumi järgi avastab Käpelskärist Paldiskisse suunduva AS Tallink Grupp laeva Sailori meeskond pardalt võimaliku salakauba ja seda transportivad inimesed, kes võivad olla ohtlikud reisijatele ja meeskonnale.

Järgmiseks annab stsenaariumi järgi laeva meeskond Eesti vetesse jõudes turvahäire, palub merevalvekeskuselt abi isikute kinnipidamisel ning annab teada kahtlusest, et kurjategijad võivad üritada ebaseaduslikust kaubast enne sadamasse jõudmist vabaneda.

PPA laevastiku juhtivpiiriametnik Danel Tüüri sõnul on õppuse eesmärk harjutada kõrge riskiga sündmuse lahendamist merel. Tüüri teatel on Eesti merealal palju rahvusvahelisi laevateid ning siin liigub nii kohalikke kui ka välismaa veesõidukeid.

"Kuigi salakaubavedu ja kaaperdatud laevad ei ole Läänemerel igapäevased sündmused, on selliseid näiteid piisavalt palju mujal maailmas. Seetõttu peame meiegi sellisteks ohtudeks valmistuma ja neid sündmusi kiirelt lahendama,“ selgitas Tüür.

Varahommikul toimuvale õppusele reageerivad politsei üksused, kelle ülesandeks on tuvastada ja kinni pidada võimalikud kurjategijad ning takistada salakauba vedamist ja tõendite hävitamist. „Harjutame sellistel õppustel alati läbi võimalikult realistlikud stsenaariumid, et kontrollida, kuidas erinevad üksused selles olukorras reageerivad, kui kiiresti sündmuskohale jõuavad ning kuidas sündmuse juhtimine ja lahendamine õnnestub," rääkis Tüür.

Tallink Grupi turvajuht Armand Sõmer tõi välja, et ka kestva tervisekriisi ajal on oluine, et ühisõppused ei jääks unarusse. "Tallink on jätkuvalt valmis ametkondadega koostöös meie ohutust ja turvalisust suurendavates õppustes osaleda," ütles Sõmer.

Sündmusele reageerivad PPA laevastiku laev Kindral Kurvits, Põhja prefektuuri kaater Pikne, eriüksus K-Komando kiirkaatriga M-80 ning PPA lennusalk kopteriga. Eriüksus K-Komando ülesanne on laevale parduda, see läbi otsida, kurjategijad tuvastada ja kinni pidada. Seejärel palutakse sündmuse edasisel lahendamisel abi Kindral Kurvitsa ja Pikne meeskondadelt, et kogu salakaup üles leida ja tõendeid koguda. Lisaks reageerivatele üksustele osalevad õppusel PPA merevalvekeskus, Lääne prefektuur ning Tallink Sailor meeskond ja Tallinna sadam.