Varasemalt oli Kalamaja asumis nii neid tänavaid, kus võis sõita kuni 50 km/h ning selliseid, kus oli lubatud piirkiirus 30 km/h.

Tänasest on süsteem ühesugune - kõikidel tänavatel tohib vurada kuni 30 kilomeetrise kiirusega tunnis. "Madalam lubatud sõidukiirus kohandub asumi miljööväärtusliku piirkonna omapäraga ning seeläbi muutub ka elukeskkond meeldivamaks," kirjutas transpordiamet ühismeedias.