„Suitsetajaid on uudseid tubakatooteid kasutama ajendanud ennekõike soov tavasigarettidest ja suitsuhaisust vabaneda ning usk nende väiksemasse kahjulikkusesse. Proovima on ajendanud neid tooteid ka pelgalt uudishimu,” selgitas uuringujuht Kaidi Reedi. „Võrreldes 2018. aasta Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringuga võib öelda, et sigarettide tarvitamine Eestis on võrreldes paari aasta taguse ajaga rohkem asendumas teiste alternatiividega.”

Sobivamaks tooteks sigarettide suitsetamise lõpetamiseks peetakse e-sigaretti, nikotiiniplaastreid ja närimiskummi, kuid mainitakse ka kuumutatavaid tubakatooteid või nikotiinipadjakesi. Vaid 5% suitsetajatest usub, et lõpetamiseks piisab vaid tahtejõust. Samas ei saa tähelepanuta jätta, et koguni 29% ei oska öelda, milline toode on sigarettide suitsetamise lõpetamiseks sobivaim.

„Üle 70% tubakatoodete tarbijatest nõustub, et riigi tervishoiupoliitika peaks tagama, et need, kes soovivad suitsetamist jätkata, kasutaks selleks selliseid tooteid, mille väiksem kahjulikkus on teaduslikult tõestatud. Ühtlasi arvatakse, et vähem kahjulikumad tubaka- või nikotiinitooted võiksid olla madalamalt maksustatud kui suuremat terviseriski põhjustavad tooted,” lisas Reedi.

Uute toodetega suitsetamisest loobuma

Ligi neljandik uudsete toodete tarbijatest on neid otsustanud kasutama hakata, kuna soovitakse sigarettidest loobuda või suitsetamist vähendada. Ühtlasi tuli uuringust välja, et motiveerivad tegurid on ebameeldiva lõhna vähenemine, väiksem kahjulikkus tervisele ja mugavam kasutamine.

Uuringust selgus, et sigaretid on tubakatoodete tarbijate seas kõige rohkem levinud: neid kasutab 84% tubakatoodete tarbijatest, kellest 85% suitsetab iga päev. Sigarette suitsetavad Eestis nii mehed kui ka naised ja erinevate vanuserühmade esindajad, kuid kõige rohkem on üle 40-aastaseid tarbijaid. Käsitsi keeratud sigarette tarvitab aeg-ajalt 12% vastanutest ja muid suitsetatavaid tubakatooteid 8%.

E-sigarett on pakis müüdavate sigarettide järel kasutajaskonnalt järgmine toode. Seda kasutab 17% tarbijatest ja täiendavad 42% tarbijatest on seda proovinud. E-sigareti kasutamine on kõige sagedasem 18–39-aastaste seas.

Kuumutatavaid tubakatooteid tarvitab hetkel 7% tarbijatest ja 8% on neid proovinud. Neid tooteid tarvitatakse kõige enam 30–39-aastaste inimeste seas, keda iseloomustab elamine Harjumaal või Tallinnas ning kõrgem sissetulek. Sarnane hulk inimesi on kokku puutunud vesipiibuga.

Nikotiinipadjakesi kasutab 5% suitsetajatest ja täiendavad 9% on neid tarbinud. Kõige sagedasemad kasutajad on 18–29-aastased, kuid mõningal määral leiab kasutajaid ka 30–39-aastaste inimeste seast.

Uuringufirma Norstat tehtud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada suitsetajate teadlikkus uutest tubakatoodetest ja kokkupuude nendega. Uuring toimus veebiküsitluse meetodil ajavahemikus 25. veebruar kuni 12. märts. Uuringu sihtrühma moodustasid täisealised tubakatooteid tarbivad Eesti elanikud. Kokku vastas uuringule 1001 tubakatoodete tarbijat üle Eesti.