Olukord ei ole ametiühingu hinnangul paremaks läinud ja ühistranspordi juhid on korduvalt pöördunud nende probleemidega just nende poole. Ühtlasi alustati samasisulise allkirjade kogumisega.

Raudteelaste Ametiühingu esimehe Oleg Tšubarovi sõnul ei kaalu mugavus, mida on kergliiklejate lubamine ühissõidukiradadele loonud, üles tõsiseid ohtusid nii jalgratturitele kui ka ühissõidukijuhtidele ja reisijatele. „Idee anda ühissõidukirajad ka kergliiklejate kasutusse on pigem olnud motiveeritud poliitilistest valimiseelsetest ambitsioonidest ning mitte arvestades ohutust,“ lausus Tšubarov.

Ohutuse tagamiseks tuleb ametiühingu juhi sõnul jätta iga transpordiliik just sellele ettenähtud teele: „Iga aastaga lisandub Tallinnasse täiesti uusi kergliiklusteid ning mõnel puhul aitab olemasoleva kõnnitee teekattemärgistuse muutmisega kasutuselevõtt kergliiklusteena.“

„Liiklejad, kes ei oma juhilube ega kindlustust, ei ole läbinud erikoolitust, ei kasuta ohutusriietust ning sellest tulenevalt ei pruugi isegi teada, milline on ohutu sõidustiil, peavad liikluses olema eraldatud tavapärasest suurema ohutusootusega ühistranspordist, mis kasutab liiklemiseks rasketehnikat,“ lisas Tšubarov.