Kaja Kallas rõhutas, et Ukraina liitumise eelduseks Euroopa Liiduga on efektiivne reformide elluviimine ja kõigi vajalike kriteeriumite täitmine. „Euroopa Liidu ja Ukraina suhete keskseks teljeks on seni assotsiatsioonileping. Ukraina seadusandluse kooskõlla viimine ELi seadusandlusega ja selle elluviimine, võitlus korruptsiooniga ja kohtureform on võtmetähtsusega mitte vaid EL-iga liitumiseks, vaid ka Ukraina inimeste heaolu ja majandusliku arengu seisukohalt," ütles peaminister.

Kallas tõi välja, et Eestil kulus ELi ja NATOga liitumiseks 12 aastat järjekindlat tööd. "Ka Ukraina jõupingutused saavad õigel hetkel tasutud ning Eesti on valmis teid sellel teekonnal igakülgselt aitama,“ leidis Kallas. Peaminister leiab, et Ukraina õnnestumine annab positiivse signaali ka teistele regiooni riikidele, kes näevad oma tulevikku Euroopas.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo vahendas, et kohtumistel presidendi ja välisministriga arutati ka Normandia protsessi tulevikku, koostööd erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja formaatides, samuti atlandiüleseid suhteid.

Kaja Kallas naaseb Tallinna täna pärastlõunal.