"Hiljutised lunavararünnakud USA vedelkütuse tarnija Colonial Pipelinesi ja Iirimaa tervishoiusüsteemi vastu näitasid taaskord, kuidas küberrünnakud saavad riigi elutähtsaid teenuseid häirida või need lausa pikali joosta. Need intsidendid ei põhjustanud ainult majanduslikke kahjusid, vaid ohus olid inimeste tervis ja ka riigi toimimine tervikuna," ütles RIA kriitilise infrastruktuuri informatsiooni kaitse (KIIK) osakonna juht Andres Klemm.

Tänasel õppusel peavad telekommunikatsiooniettevõtted tulema toime tahtlikku sideteenuste häirimise ning küberrünnakute tõrjumisega. "Kui ründajad on mistahes süsteemi sisse pääsenud, siis meie jaoks on oluline, et oleks olemas teadmine, kuidas käituda ja olukord lõpuks lahendada. Peataoleku saab välja juurida just selliste õppustega. Võime ette kujutada kaost, mis tekib, kui sajad tuhanded inimesed ei saa ühel hetkel helistada ega mobiilset andmesidet kasutada. Seega peame oskame riigina kiiresti ja õigesti käituda," lisas Klemm.

Telia Eesti küberturbe valdkonna juht Aigar Käis tõi välja, et elutähtsa teenuse osutajana on süsteemide töökindlus ja turvalisus Telia jaoks kriitilise tähtsusega. "Sellised õppused aitavad testida valmidust erinevateks kriisiolukordadeks ning täiustada ettevõtte küberturbe süsteeme," kinnitas Käis.

Käis rõhutas, et tänases kiiresti arenevas digimaailmas peab iga ettevõte olenemata selle suurusest või tegevusvaldkonnast küberturvalisusega süsteemselt tegelema. "Küberrünnakud muutuvad järjest automatiseeritumaks ja täpsemaks ning küberkurjategijate huviorbiiti satub järjest rohkem valdkondi," sõnas Käis.

RIA ja välised kübereksperdid on abiks, et ründajad süsteemidest välja heita ning telkod harjutavad päriselt läbi, kuidas tagada kriisiolukorras sideteenuse toimimine.

Õppuse osalevad ka kaitseliit, kaitsevägi, tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.