MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,4%, EKREt 20,3% ja Keskerakonda 19,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus püsis üheksa nädalat järjest langustrendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on langus peatunud. Reitingutabelis kohad vahetanud, kuid praktiliselt võrdsel tasemel toetusega järgnevad EKRE ja Keskerakond.

Parlamendivälist erakonda Eesti 200 toetab 13,1% eestlastest, opositsioonilisi sotsiaaldemokraate 7,3% ning Isamaad 5%.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 51,3% ja opositsioonierakondi 32,6% küsitletuist.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. Sel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil - telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.