Soome avamisplaanis on eesmärgiks seatud Euroopa Liidu sisepiiri kontrolli lõppemine juunis ja Euroopa Liidu sisese tööreisimise avanemine mais.

Yle allikate hinnangul lükkub avanemine kõige tõenäolisemalt edasi kaugemale suvesse.

See tuleneb sellest, et Euroopas ei ole koroonaolukord nii oluliselt paranenud, kui väljumisplaani koostades loodeti. Vaid üksikutes Schengeni ala riikides on nakatumisnäitaja praegusel hetkel alla 200.

Soome valitsus ei taha seega sellega riskida, et piiride liiga kiire avamine tooks kaasa uusi koroonajuhtumeid välismaalt.

Soome siseministeeriumi kantsler Kirsi Pimiä nõustus, et avanemisplaanis nimetatud reisimisega seotud eesmärkidega ajagraafikus püsimine pole kindel. Ta ei tahtnud aga veel juuni olukorraga spekuleerida.

„Praegusel hetkel ei ole täpselt teada isegi see, kuidas muutuvad piirangud järgmisest nädalast edasi. Kõik on veel lahtine,” ütles Pimiä.

Praegused riiki sisenemise piirangud kehtivad Soomes 25. maini. Soome piirab riiki sisenemist kõigist Schengeni riikidest peale Islandi.

Euroopa Liidu sisepiiride kontrolli lõpetamist mõjutab lisaks Euroopa epidemioloogilisele olukorrale ka see, kui palju inimesi on vaktsineeritud, ja see, millised tervisekaitsemeetmed suudetakse toimima saada.

Näiteks on Soomes üritatud seadusse kirjutada negatiivse koroonatesti tõendi nõuet. Uus eelnõu on sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumis ettevalmistamisel.

Pimiä ütles, et järgmiseks on plaanis saada esmajärjekorras lahti Soome ja Norra vaheline maismaapiir, et võimaldada piirikogukondade liikumist. Yle allikate sõnul avaneb Soome ja Norra piir piirikogukondade jaoks veel mai jooksul.

Liikumise lubamine Soome ja Rootsi piiril piirikogukondade elanikele ei tule praegu aga kõne alla, sest Rootsis on epidemioloogiline olukord sedavõrd halb.