"Mõistan keerulist eelarvesituatsiooni, kuid 102-aastane kaitseväe orkester ei ole mitte ainult oluline sümbol, vaid ka kõrgkultuuri kandja, kelle kontserte on Eesti rahvas nautinud erinevatel tähtpäevadel ja sündmustel. Igal kultuursel riigil on oma professionaalne sümfooniaorkester, ooperiteater, professionaalne esinduskoor ja kaitsejõudude orkester. Ma ei pea õigeks, et Eestist saab üks esimesi riike maailmas, kus ei ole kaitseväel oma orkestrit," kirjutas Ott.

Ott pidas kahetsusväärseks, et otsuse juures ei kaalutud pikemaajalisi mõjusid.

"Üle sajandi kestnud traditsiooni katkestamine avaldab mõju meie väärtustele ja kultuurile laiemalt. Tulevikus ei ole sellise kutselise orkestri taasloomine sugugi lihtne, sest professionaalseid muusikuid ei pruugi sel hetkel olla piisavalt. Lammutada on alati lihtne, aga millegi niivõrd olulise ja sümboolse üles ehitamine ja taastamine on hoopis keerulisem," märkis minister.