Sündmusele on palutud kõnelema president Kersti Kaljulaid, haridusminister Liina Kersna, Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Üliõpilaskonna juhatuse esimees Kristen Aigro jt.

Filosoofia teeneka professori Tõnu Viigi valis aastateks 2021–2026 rektoriks 1. veebruaril istungi pidanud 105-liikmeline valimiskogu, kuhu kuulusid ülikooli nõukogu ja senati liikmed ning kõik korralised professorid, samuti 21 tudengite esindajat.

Tõnu Viik on olnud Eesti humanitaarinstituudi rektor ning juhtinud viis aastat ka TLÜ humanitaarteaduste instituuti. Aastal 2003 kaitses ta doktorikraadi Hegeli kultuurifenomenoloogiast Emory Ülikoolis Atlantas. Tema akadeemiline töö on seni keskendunud valdkondadele nagu kultuurifilosoofia ja kultuuriteooria, fenomenoloogia, filosoofia ajalugu, kultuurisõlteline tähendusloome, kollektiivsed emotsioonid, õnn, armastus ja enesepete.