Kaitseväe pressijaoskonna ülem kapten Taavi Karotamm kinnitas Delfile, et kaitseväe juhataja Martin Herem otsustas kaitseväe orkestri laiali saata.

"Kärbe toimub uues riigieelarve strateegias ettenähtud kokkuhoiumeetmete rakendamisel," sõnas Karotamm. "Kogu avalik sektor peab ressursse kokku hoidma ja sellest ei jää puutumata ka kaitsevägi."

Kaitsevägi saadab laiali ka kaplaniteenistuse.

Kaitseväe orkestris mängib hetkel 41 teenistujat, kokku plaanitakse sel aastal koondada erinevatest kaitseväe üksustest kuni 200 ametikohta. Kaitseväes töötab hetkel kokku ligi 5000 inimest.

„Kuna avalik sektor peab uue riigieelarve strateegia põhjal kulusid kokku hoidma ja selline nõue esitati ka kaitseväele, siis oleme ka meie nende raskete otsuste ja ümberkorralduste ees,“ selgitas oma otsust kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

„Kokkuhoiu käigus ei tohi kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmidus langeda. Ressursi kärped peavad toimuma eelkõige tegevuse veelgi parema korraldamise kaudu, mistõttu keskendub kärbe eelkõige tugi- ja toetavate teenuste ümberkorraldamisele," lisas ta.

„Kärped puudutavad kõiki kaitseväe struktuuriüksuseid ning nii tegevväelaseid kui ka tsiviilteenistujaid," ütles kindralleitnant Herem. "Kokkuhoiu saavutamiseks ei kärbita teenistujate palkasid.“

Lisaks personalikuludele peab kaitsevägi leidma kokkuhoiukohti majandamiskuludest. Täpsed majandamiskulude kokkuhoiumeetmed on välja töötamisel. Kaitseväe juhataja esitab kaitseministrile ettepanekud kärbete osas juuni algul.

Praegu kuulub orkestrisse kolm dirigenti, orkestriveebel veebel Peep Geraštšenko ja 36 orkestranti.

Alates 2019. aastast on orkestri ülem ja kaitseväe orkestri peadirigent kapten Simmu Vasar, dirigent nooremleitnant Teet Raik ja tseremoniaaldirigent nooremleitnant Mikk Uusmäe.

Mis on kaitseväe orkester?
Kaitseväe orkester tegeleb sõjaväelise muusikakultuuri edendamise ja esindusüritustel osalemisega.


Orkester esineb riiklikel ning tsiviil- ja sõjaväelistel esindusüritustel, hoolitseb sõjaväemuusika levitamise eest, teeb koostööd teiste Eesti orkestritega ja edendab professionaalse puhkpillimuusika kultuuri.


Orkester teeb koostööd teiste riikide relvajõudude vastavate üksuste ja muusikaorganisatsioonidega.
Kaitseväe orkestri koosseisu kuuluvad puupillirühm, vaskpillirühm ja löökpillirühm.