Sõnavõtjad viitavad, nagu koroonapiirangud tooksid kaasa totalitaarse riigikorra. Lisaks siunatakse meediat. Kalle Grünthal esines väitega: "Oleme III maailmasõjas."

Grünthal kritiseeris valitsust ja vaktsineerimist üleüldiselt. Ta lisas, et pole teada, mis on paljude inimgruppide vaktsineerimise kõrvaltoimed, kuigi nii Suurbritannia kui Iisrael on edastanud andmeid vaktsiini kõrvaltoimete ning mõju kohta. Grünthal väitis, et tema lähisugulane, tädi Helgi, jäi vaktsineerimise järel pimedaks. "Minu tuttav Paidest, Lembit, suri kaks päeva pärast vaktsineerimist teleri ees," lisas EKRE saadik. Eesti ravimiameti kodulehelt ei nähtu, et keegi oleks tegelikult kaitsesüsti järel silmanägemise kaotanud.

Kõige paremini sai rahva rõkkama Vooglaid, kes nõudis politsei- ja piirivalvejuhi Elmar Vaheri tagasiastumist.