"Mul oli au töötada Eesti Vabariigi peaministrina rohkem kui neli aastat ja tänan südamest kõiki, kes sel teel mind toetasid. Valitsusjuhi ametit pidades järgisin alati nii eetilisi ja seaduslikke piire kui ka oma südametunnistust ja tõekspidamisi. Sisustasin kogu peaministri töö nii, et mul oleks võimalik seista Eestimaa inimeste eest parimal moel," kirjutas Ratas.

"Valitsusjuhi amet ei küsi kellaaega ega nädalapäeva, vaid töötada tuleb pidevalt. See tähendab eelkõige inimestega suhtlust, et üheskoos lahendused leida. Need määravad, kui tugev on valitsusliit ja kui edukas on Eesti. Olen andnud parima, et inimestega arutleda ja neid kuulata, tänada ja tunnustada, märgata ja meeles pidada. Nii valitsusliidus ja Stenbocki majas kui ka väljaspool valitsust ja kõikjal Eestis, tihtipeale nädalavahetuseti ja hilisõhtuti," lisas ta.

"Igapäevatöös olen lähtunud tavapärastest põhimõtetest – sünnipäevadel on viisakas inimesi meeles pidada, õhtustel hilistundidel koosolekuid pidades tuleks osalejatele ka midagi õhtusöögiks pakkuda jm," kirjutas Ratas. Ta ei selgitanud, miks tegi kingitusi eelkõige rahva raha eest just erakonnakaaslastele.

"Lisaks ametlikele nõupidamistele ja kohtumistele tuleb käia ka inimestel külas, arutada küsimusi vabamas õhkkonnas. Need on minu põhimõtted ja arusaamad. Leian, et ka kõik see käib peaministri ameti juurde, nende aastate jooksul olen sellest lähtunud ning pidanud seda oluliseks."

"Pea ööpäevaringselt käinud töö eeldas minu poolt väga paljude teiste inimeste kaasamist ja nende panustamist aegadel, mil nad võinuks olla perega kodus. Julgestusest ja protokollilisest toest ei ole selles ametis võimalik loobuda. See on tähendanud ka vastavaid toitlustus- ja ööbimiskulusid tervele delegatsioonile. Ringsõitudeks, mil toitlustus oli vaid osaline, on riigikantselei ostnud kaasa kõigile osalejatele mõeldud söögid ja joogid. Nii ametiajal kui ka praegu on mul vaid siiraid tänusõnu kõigile töökaaslastele, kes olid valmis seda tööd tegema."

"Esimesest hetkest peaministrina on olnud selge, et valitsuse ja erakonna tegemised ning mõistagi isiklikud kulud tuleb lahus hoida ja kinni tuleb pidada peaministrile ettenähtud esinduskulude eelarvest. Neist piiridest olen ka kinni pidanud. Olen töötanud peaministrina südamest ning järginud kõiki minule teadaolevaid reegleid ja häid tavasid," märkis Ratas. Kuidas näiteks alkoholi ostmine maksumaksja raha eest peaministri tööga haakub, Ratas ei selgitanud.