Sellega tuletasid päästjad riigikogule ja valitsusele meelde, et hoolimata lubadustest on päästjate palgaprobleem jätkuvalt lahendamata.

Lisaks sooviti juhtida valitsuse tähelepanu sisejulgeoleku asutuste eelarve kärpimisest tulenevatele kahjudele, mis ületavad sellest saadavat kasu.

Üritus kestis 10 minutit ja aeg napsati oma lõunapausi arvelt, valimisolekut reageerida see ei kahjustanud.

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu ütles, et päästjad seisavad selle eest, et päästjad saaksid 2023. aastaks Eesti keskmist palka. Ta lisas, et seisab selle eest, et aastaks 2025 oleks saaksid päästjad 1,2-kordset keskmist palka.


Päästjate muredest oli pikemalt juttu ka eilses Delfi erisaates. Päästeala töötajate ametiühingu (EPTAÜ) peausaldusisik Kalle Koop rääkis, et kaheldamatult jõuaks kärpekohad ka personalieelarvesse.

"Tõenäoliselt koondataks päästjaid, kes reaalselt appi tulevad. Võidakse ka sulgeda komandosid," arutles ta ja tõdes, et pigem tehtaks seda maapiirkondades. "Ei tohiks unustada seda, et kogu majanduse ja kõigi inimeste tööde-tegemiste efektiivsus ning tulemuslikkus tugineb turvatundel. Sellises olukorras abi kättesaadavus väheneb."