Laskemoon ja imitatsioonivahendid leiti ajateenija isiklikust sõidukist, mida kontrolliti koheselt peale laskemoona ebaseadusliku käitlemise kahtluse ilmnemist.

Täpsemate asjaolude selgitamiseks on sõjaväepolitsei alustanud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 418² alusel, mis käsitleb sõjarelva, selle olulise osa ja sõjalise otstarbega laskemoona ebaseaduslikku käitlemist. Kriminaalmenetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.

Delfi saatis kaitseväele ka täiendavad küsimused. Mida ja kui palju ajateenija täpsemalt omastada proovis? Kas ta selgitas, miks seda tegi? On teda varasemalt karistatud?

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser Sander Mändoja kostis napilt: "Hetkel esialgsele infole midagi täiendavat menetluse huvides lisada ei saa. Kriminaalmenetlus on veel väga varajases faasis ning asjaolude väljaselgitamine jätkub."